Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P781640 | Lọc gió CATERPILLAR 142-1340

P781640 | Lọc gió CATERPILLAR 142-1340
Dùng cho máy xúc CATERPILLAR 345C, 345D
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ CZ, Có sẵn
Áp dụng:
Komatsu 600-185-6110
Fleetguard AF25627
Caterpillar 1421340
Kobelco YZ11P00001S003

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 313 mm (12.32 inch)
Inner Diameter: 178 mm (7.01 inch)
Length: 510 mm (20.08 inch)

P781640 | Lọc gió CATERPILLAR 142-1340
Dùng cho máy xúc CATERPILLAR 345C, 345D
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ CZ, Có sẵn
Áp dụng:
Komatsu 600-185-6110
Fleetguard AF25627
Caterpillar 1421340
Kobelco YZ11P00001S003

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    313 mm (12.32 inch)
Inner Diameter    178 mm (7.01 inch)
Length    510 mm (20.08 inch)

Lọc gió P781640 dùng cho các máy-thiết bị sau:

CATERPILLAR    3406C    (142-1340)
CATERPILLAR    345B    (142-1340)
CATERPILLAR    345B L    (142-1340)
CATERPILLAR    345B LC    (142-1340)
CATERPILLAR    345C    (142-1340)
CATERPILLAR    345C L    (142-1340)
CATERPILLAR    345C MH    (142-1340)
CATERPILLAR    345C Shovel Logger    (142-1340)
CATERPILLAR    345D    (142-1340)
CATERPILLAR    345D L    (142-1340)
CATERPILLAR    349D    (142-1340)
CATERPILLAR    349D L    (142-1340)
CATERPILLAR    349E    (142-1340)
CATERPILLAR    735    (142-1340)
CATERPILLAR    735    (142-1340)
CATERPILLAR    735B    (142-1340)
CATERPILLAR    740    (142-1340)
CATERPILLAR    740    (142-1340)
CATERPILLAR    740B    (142-1340)
CATERPILLAR    740E    (142-1340)
CATERPILLAR    740E    (142-1340)
CATERPILLAR    C9    (142-1340)
CATERPILLAR    TK1051    (142-1340)
CATERPILLAR    W345C    (142-1340)
CATERPILLAR    W345C MH    (142-1340)
CATERPILLAR    X345B    (142-1340)


DONALDSON VIỆT NAM