Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P181131 | Lọc gió máy ủi CAT D5N (7G-8116) (7G8116)

P181131 | Lọc gió máy ủi CAT D5N (7G-8116) (7G8116)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuấ xứ: Mexico, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    154.8 mm (6.09 inch)
Inner Diameter    88.3 mm (3.48 inch)
Length    177.8 mm (7.00 inch)
Overall Length    190.5 mm (7.50 inch)
Primary Application: CATERPILLAR 7G8116

P181131 | Lọc gió máy ủi CAT D5N (7G-8116) (7G8116)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuấ xứ: Mexico, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    154.8 mm (6.09 inch)
Inner Diameter    88.3 mm (3.48 inch)
Length    177.8 mm (7.00 inch)
Overall Length    190.5 mm (7.50 inch)
Primary Application: CATERPILLAR 7G8116


DONALDSON VIỆT NAM