Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P643216 | Lọc gió máy phát điện Perkins (SEV551H/4)

P643216 | Lọc gió máy phát điện Perkins (SEV551H/4)
Dùng cho máy phát điện PERKINS, CATERPILLAR, FG WILSON

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 507.1 mm
Length: 281.1 mm
Media Brand: PowerCore®

Lọc gió Donaldson P643216 thay thế:
PERKINS SEV551H/4 (SEV551H4)
PERKINS SEV551N
CATERPILLAR 208-9065
FG WILSON 10000-12122

P643216 | Lọc gió máy phát điện Perkins (SEV551H/4)
Dùng cho máy phát điện PERKINS, CATERPILLAR, FG WILSON

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Lọc gió Donaldson P643216 thay thế:
PERKINS SEV551H/4 (SEV551H4)
PERKINS SEV551N
CATERPILLAR 208-9065 (2089065)
FG WILSON 10000-12122 (1000012122)

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    507.1 mm (19.96 inch)
Length    281.1 mm (11.07 inch)
Efficiency    99.95%
Media Brand    PowerCore®


DONALDSON VIỆT NAM