Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

(P627763+P628203) | Lọc gió động cơ CAT, Perkins (4881643)

(P627763+P628203) | Lọc gió động cơ CAT, Perkins (4881643)
Dùng cho máy xúc CAT 336D2, Perkins 1506A (4881643)

Hãng sản xuất: Donaldson, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    273 mm (10.75 inch)
Inner Diameter    144.7 mm (5.7 inch)
Length    526.9 mm (20.74 inch)
Body Diameter Minimum    253 mm
Body Diameter Maximum    273 mm

(P627763+P628203) | Lọc gió động cơ CAT, Perkins (4881643)
Dùng cho máy xúc CAT 336D2, Perkins 1506A (4881643)

Hãng sản xuất: Donaldson, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    273 mm (10.75 inch)
Inner Diameter    144.7 mm (5.7 inch)
Length    526.9 mm (20.74 inch)
Body Diameter Minimum    253 mm (9.96 inch)
Body Diameter Maximum    273 mm (10.75 inch)


DONALDSON VIỆT NAM