Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

B105006 | Lọc gió máy phát điện CAT (3I-0005)

B105006 | Lọc gió máy phát điện CAT (3I-0005)
Dùng cho máy phát điện CATERPILLAR (ECB105006)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA

Thông số kỹ thuật:
Outlet Diameter    102 mm (4.02 inch)
Body Diameter Maximum    266.7 mm (10.50 inch)
Body Length    266.7 mm (10.50 inch)
Efficiency    99.9

B105006 | Lọc gió máy phát điện CAT (3I-0005)
Dùng cho máy phát điện CATERPILLAR (ECB105006)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA

Thông số kỹ thuật:
Outlet Diameter    102 mm (4.02 inch)
Body Diameter Maximum    266.7 mm (10.50 inch)
Body Length    266.7 mm (10.50 inch)
Efficiency    99.9
Efficiency Test Std    ISO 5011
Rated Flow LR    12.7 m³/min (448 cfm)
Rated Flow MR    16.7 m³/min (590 cfm)
Rated Flow HR    19.2 m³/min (678 cfm)
Restriction LR    102 mm H2O (4.02 inch H2O)
Restriction MR    152 mm H2O (5.98 inch H2O)
Restriction HR    203 mm H2O (7.99 inch H2O)


DONALDSON VIỆT NAM