Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P536457 | Lọc gió máy xúc SANY SY215C (60207264)

P536457 | Lọc gió máy xúc SANY SY215C (60207264)
Dùng cho máy xúc SANY, CATERPILLAR
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Indonesia, Có sẵn
Áp dụng:
CATERPILLAR (131-8822)
SANY 60207264

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    237 mm
Inner Diameter    131 mm
Length    330 mm

P536457 | Lọc gió máy xúc SANY SY215C (60207264)
Dùng cho máy xúc SANY, CATERPILLAR
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Indonesia, Có sẵn
Áp dụng:
CATERPILLAR (131-8822)
SANY 60207264

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    237 mm
Inner Diameter    131 mm
Length    330 mm

Lọc gió P536457 dùng cho các máy-thiết bị

SANY SY200C
SANY SY205C 8
SANY SY210C
SANY SY215C 8S
CATERPILLAR 318C
CATERPILLAR 319C
CATERPILLAR 320B
CATERPILLAR 320BL
CATERPILLAR 320BLN
CATERPILLAR 320BLU
CATERPILLAR 320BN
CATERPILLAR 320BS
CATERPILLAR 320BU
CATERPILLAR 320C
CATERPILLAR 320CL
CATERPILLAR 320CLN
CATERPILLAR 320CLU
CATERPILLAR 320CU
CATERPILLAR 320D
CATERPILLAR 320D2
CATERPILLAR 320DL
CATERPILLAR 320EL
CATERPILLAR 321C
CATERPILLAR 321D
CATERPILLAR 321DLCR
CATERPILLAR 322B
CATERPILLAR 322BL
CATERPILLAR 322BLN
CATERPILLAR 322C
CATERPILLAR 322CL
CATERPILLAR 322CLN
CATERPILLAR 323DL
CATERPILLAR 323DLN
CATERPILLAR 323DMHPU
CATERPILLAR 323E
CATERPILLAR 325B
CATERPILLAR 325BL
CATERPILLAR 325BLN
CATERPILLAR 330C
CATERPILLAR 345CMH
CATERPILLAR CP533D
CATERPILLAR CP563D
CATERPILLAR CP563E
CATERPILLAR CP573E
CATERPILLAR CP663E
CATERPILLAR CS531D
CATERPILLAR CS533D
CATERPILLAR CS563D
CATERPILLAR CS563E
CATERPILLAR CS573D
CATERPILLAR CS573E
CATERPILLAR CS583D
CATERPILLAR CS583E
CATERPILLAR CS663E
CATERPILLAR CS683E
CATERPILLAR M325B
KATO HD820R


DONALDSON VIỆT NAM