Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

4630525 | Lọc dầu hộp số Hitachi (BT9440)

4630525 | Lọc dầu hộp số Hitachi (BT9440)
Dùng cho máy xúc Hitachi ZX Series
Áp dụng:
HITACHI 4630525
BALDWIN BT9440
DONALDSON P502497

Thông số kỹ thuât:

4630525 | Lọc dầu hộp số Hitachi (BT9440)
Dùng cho máy xúc Hitachi ZX Series
Áp dụng:
HITACHI 4630525
BALDWIN BT9440
DONALDSON P502497

Lọc dầu hộp số 4630525 dùng cho máy-thiết bị:

HITACHI    Zaxis 120-3    (4630525)
HITACHI    Zaxis 135US-3    (4630525)
HITACHI    Zaxis 190W-3    (4630525)
HITACHI    Zaxis 450-3    (4630525)
HITACHI    Zaxis 450LC-3    (4630525)
HITACHI    Zaxis 470H-3    (4630525)
HITACHI    Zaxis 470LCH-3    (4630525)
HITACHI    Zaxis 500LC-3    (4630525)
HITACHI    Zaxis 520LCH-3    (4630525)
HITACHI    Zaxis 650LC-3    (4630525)
HITACHI    Zaxis 670LCH-3    (4630525)
HITACHI    Zaxis 75US-3    (4630525)
HITACHI    Zaxis 870H-3    (4630525)
HITACHI    Zaxis 870LCH-3    (4630525)
HITACHI    ZX120-3    (4630525)
HITACHI    ZX135US-3    (4630525)
HITACHI    ZX190W-3    (4630525)
HITACHI    ZX200-3    (4630525)
HITACHI    ZX200LC-3    (4630525)
HITACHI    ZX210H-3    (4630525)
HITACHI    ZX210LCH-3    (4630525)
HITACHI    ZX210LCK-3    (4630525)
HITACHI    ZX210W    (4630525)
HITACHI    ZX210W-3    (4630525)
HITACHI    ZX225USLC-3    (4630525)
HITACHI    ZX225USRLC-3    (4630525)
HITACHI    ZX225USRLCK-3    (4630525)
HITACHI    ZX240-3    (4630525)
HITACHI    ZX240LC-3    (4630525)
HITACHI    ZX250H-3    (4630525)
HITACHI    ZX250K-3    (4630525)
HITACHI    ZX250LC-3    (4630525)
HITACHI    ZX250LCH-3    (4630525)
HITACHI    ZX250LCK-3    (4630525)
HITACHI    ZX250LCN-3    (4630525)
HITACHI    ZX270-3    (4630525)
HITACHI    ZX270LC-3    (4630525)
HITACHI    ZX280LCH-3    (4630525)
HITACHI    ZX280LCN-3    (4630525)
HITACHI    ZX330-3    (4630525)
HITACHI    ZX330LC-3    (4630525)
HITACHI    ZX350H-3    (4630525)
HITACHI    ZX350K-3    (4630525)
HITACHI    ZX350LC-3    (4630525)
HITACHI    ZX350LCH-3    (4630525)
HITACHI    ZX350LCK-3    (4630525)
HITACHI    ZX350LCN-3    (4630525)
HITACHI    ZX450-3    (4630525)
HITACHI    ZX450LC-3    (4630525)
HITACHI    ZX470H-3    (4630525)
HITACHI    ZX470LCH-3    (4630525)
HITACHI    ZX500LC-3    (4630525)
HITACHI    ZX520LC-3    (4630525)
HITACHI    ZX75US-3    (4630525)
HITACHI    ZX850-3    (4630525)
HITACHI    ZX850LC-3    (4630525)
HITACHI    ZX870H-3    (4630525)
HITACHI    ZX870LCH-3    (4630525)


DONALDSON VIỆT NAM