Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

X770881 (P127308+P127309) Lọc gió Kawasaki 90ZV

X770881 (P127308+P127309) Lọc gió Kawasaki 90ZV
Dùng cho máy xúc lật Kawasaki 90ZV, Hitachi ZX450-3

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Séc

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    307.2 mm (12.09 inch)
Inner Diameter    196.2 mm (7.72 inch)
Length    609.6 mm (24.00 inch)
Overall Length    622.3 mm (24.50 inch)

X770881 (P127308+P127309) Lọc gió Kawasaki 90ZV
Dùng cho máy xúc lật Kawasaki 90ZV, Hitachi ZX450-3

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Séc

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    307.2 mm (12.09 inch)
Inner Diameter    196.2 mm (7.72 inch)
Length    609.6 mm (24.00 inch)
Overall Length    622.3 mm (24.50 inch)


DONALDSON VIỆT NAM