Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502270 | Lọc thủy lực HITACHI (4448402) (YA00033065)

P502270 | Lọc thủy lực HITACHI ZX SERIES (4448402)
Dùng cho máy xúc HITACHI ZX200-5G (YA00033065)

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: Indonesia, Có sẵn

Lọc dầu thủy lực Donaldson P502270 thay thế:
HITACHI YA00033065
HITACHI 4443773
HITACHI 71423013
SAKURA H7981
FLEETGUARD HF7691
BALDWIN PT9557

P502270 | Lọc thủy lực HITACHI ZX SERIES (4448402)
Dùng cho máy xúc HITACHI ZX200-5G (YA00033065)

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: Indonesia, Có sẵn

Lọc dầu thủy lực Donaldson P502270 thay thế:
HITACHI YA00033065
HITACHI 4443773
HITACHI 71423013
SAKURA H7981
FLEETGUARD HF7691
BALDWIN PT9557

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 6.15 Inches (156.2 MM)

Inner Diameter: 3.86 Inches (98 MM)

Length: 16.97 Inches (431 MM)

Lọc thủy lực P502270  dùng cho máy- thiết bị:
HITACHI ZX360-3 HITACHI ZX240H HITACHI ZX280LCN HITACHI ZX225USR XGMA XG833 JOHN DEERE 180C W JOHN DEERE 225C LC SANY SY215C8S SANY SY205C8 HITACHI ZX330 SANY SY200C HITACHI ZX200LC HITACHI ZX350 SANY SY210C HITACHI ZX200 XGMA XG822LC SANY SY350 JOHN DEERE 370C SANY SY235C HITACHI ZX370MTH HITACHI ZX400-3 SUNWARD SWE90 HITACHI ZX270 HITACHI ZX230 JOHN DEERE 270C LC HITACHI ZX370 HITACHI ZX200LC-E HITACHI ZX210W HITACHI ZX210 SANY SY255C8S HITACHI ZZ270LC JOHN DEERE 210C W HITACHI ZX270LC HITACHI ZX130K HITACHI ZX210LC-E HITACHI ZX330 SANY SY230C SANY SY360 SANY SY135C SANY SY235C-8S SANY SY200C JOHN DEERE 230C LC HITACHI ZX350LCH XGMA XG815LC SANY SY330 SANY SY135 SANY SY200C HITACHI ZX330LC


DONALDSON VIỆT NAM