Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P533788 | Lọc gió điều hòa Hitachi EX1200-6 (4206637)

P533788 | Lọc gió điều hòa Hitachi EX1200-6 (4206637)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    434.8 mm (17.12 inch)
Width    214.8 mm (8.46 inch)
Height    55.63 mm (2.19 inch)

P533788 | Lọc gió điều hòa Hitachi EX1200-6 (4206637)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    434.8 mm (17.12 inch)
Width    214.8 mm (8.46 inch)
Height    55.63 mm (2.19 inch)

Lọc gió Cabin P533788 dùng cho thiết bị:
HITACHI EX1800    CUMMINS KTA19
HITACHI EX1800-2 CUMMINS KTA19
HITACHI EX1800-3    
HITACHI EX2500    CUMMINS KTA50
HITACHI EX2500-5 CUMMINS QSK45
HITACHI EX3500    CUMMINS KT38C
HITACHI EX3500    CUMMINS KT38
HITACHI EX3500-2 CUMMINS KT38C
HITACHI EX3500-3 CUMMINS KT38C
HITACHI EX5500    CUMMINS KTA50
HITACHI EX5500-6 CUMMINS QSK50
HITACHI EX5600-6 CUMMINS QSK50C
HITACHI EX8000    MITSUBISHI S16RY1TAA22EA
HITACHI EX8000-6 CUMMINS QSK60
HITACHI LX100-2    JOHN DEERE 6059


DONALDSON VIỆT NAM