Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P127309 | Lọc gió trong Kawasaki 90ZV

P127309 | Lọc gió trong Kawasaki 90ZV (3098170140) (30981-70670)
Dùng cho máy xúc lật Kawasaki 90ZV, 95ZV (30981-70670)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ US

Áp dụng:
Kawasaki 3098170140
Komatsu 5610-21-2320
Caterpillar 7Y1197
Hitachi 4240295
Fleetguard AF1922M

P127309 | Lọc gió trong Kawasaki 90ZV (3098170140) (30981-70670)
Dùng cho máy xúc lật Kawasaki 90ZV, 95ZV (30981-70670)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Áp dụng:
Kawasaki 3098170140
Komatsu 5610-21-2320
Caterpillar 7Y1197
Hitachi 4240295
Fleetguard AF1922M

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    185 mm
Inner Diameter    157 mm
Length    584.2 mm

Lọc gió ngoài P127309 dùng cho các máy-thiết bị:
CATERPILLAR    375
CATERPILLAR    375 L
CATERPILLAR    375 MH
HITACHI    EX1200-5
HITACHI    EX1200-5C
HITACHI    EX1200-5D
HITACHI    EX700
HITACHI    EX700-5
HITACHI    EX700BE
HITACHI    EX750-5
HITACHI    EX800H-5
HITACHI    Zaxis 450-3
HITACHI    Zaxis 450LC-3
HITACHI    Zaxis 470H-3
HITACHI    Zaxis 470LCH-3
HITACHI    Zaxis 500LC-3
HITACHI    Zaxis 520LCH-3
HITACHI    Zaxis 650LC-3
HITACHI    Zaxis 670LCH-3
HITACHI    ZX450-3
HITACHI    ZX450LC-3
HITACHI    ZX470H-3
HITACHI    ZX470LCH-3
HITACHI    ZX500LC-3
HITACHI    ZX520LC-3
HITACHI    ZX800
HITACHI    ZX850
JOHN DEERE    450D LC
JOHN DEERE    450LC
JOHN DEERE    650D LC
JOHN DEERE    670G LC
JOHN DEERE    750
JOHN DEERE    800C
KOMATSU    HD465-2
KOMATSU    HD465-3
KOMATSU    HD780-1
KOMATSU    HD785-1
KOMATSU    HD785-2


DONALDSON VIỆT NAM