Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P537877 | Lọc gió trong động cơ Caterpillar C9

P537877 | Lọc gió động cơ Caterpillar C9
Dùng cho máy xúc Caterpillar 330D, Sumitomo SH350
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Indonesia, Có sẵn
Áp dụng:
Komatsu 600-185-4200
Fleetguard AF25437
Caterpillar 142-1339
Kobelco LV11P00002S003

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter : 150.9 mm (5.94 inch)
Inner Diameter : 109.6 mm (4.31 inch)
Length : 496.4 mm (19.54 inch)

P537877 | Lọc gió trong động cơ Caterpillar C9
Dùng cho máy xúc Caterpillar 330D, Sumitomo SH350
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Indonesia, Có sẵn
Áp dụng:
Komatsu 600-185-4200
Fleetguard AF25437
Caterpillar 142-1339
Kobelco LV11P00002S003

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    150.9 mm (5.94 inch)
Inner Diameter    109.6 mm (4.31 inch)
Length    496.4 mm (19.54 inch)

Lọc gió p537877 dùng cho các máy-thiết bị sau:

CATERPILLAR    330C    (142-1339)
CATERPILLAR    330C    (142-1339)
CATERPILLAR    330C L    (142-1339)
CATERPILLAR    330C LN    (142-1339)
CATERPILLAR    330C MH    (142-1339)
CATERPILLAR    330C MH    (142-1339)
CATERPILLAR    330D    (142-1339)
CATERPILLAR    330D FM    (142-1339)
CATERPILLAR    330D L    (142-1339)
CATERPILLAR    330D MH    (142-1339)
CATERPILLAR    336D    (142-1339)
CATERPILLAR    336D L    (142-1339)
CATERPILLAR    336D LN    (142-1339)
CATERPILLAR    336E    (142-1339)
CATERPILLAR    336E L    (142-1339)
CATERPILLAR    3406E    (Gen Set);(142-1339)
CATERPILLAR    340D L    (142-1339)
CATERPILLAR    3412C    (142-1339)
CATERPILLAR    3412C    (151-7738)
CATERPILLAR    3456    (142-1339)
CATERPILLAR    511    (142-1339)
CATERPILLAR    521    (142-1339)
CATERPILLAR    522    (142-1339)
CATERPILLAR    532    (142-1339)
CATERPILLAR    541    To S/N 541231;(142-1339)
CATERPILLAR    551    (142-1339)
CATERPILLAR    552    (142-1339)
CATERPILLAR    563C Feller Buncher    (142-1339)
CATERPILLAR    568 FM    (142-1339)
CATERPILLAR    573C Feller Buncher    (142-1339)
CATERPILLAR    584    (142-1339)
CATERPILLAR    584HD    (142-1339)
CATERPILLAR    725    (142-1339)
CATERPILLAR    725    (142-1339)
CATERPILLAR    730    (142-1339)
CATERPILLAR    730    (142-1339)
HITACHI    EX355    (L4459549)
HITACHI    LX150-3    S/N 58000-up;(AT223226)
HITACHI    LX150-5    S/N 58000-up;(AT223226)
HITACHI    Zaxis 350H    (AT175223)
HITACHI    Zaxis 350K    (L4459549)
HITACHI    Zaxis 350L    (AT175223)
HITACHI    Zaxis 350LC    (AT175223)
HITACHI    Zaxis 350LCH    (AT175223)
HITACHI    Zaxis 350LCK    (L4459549)
HITACHI    Zaxis 350LCN    (AT175223)
HITACHI    Zaxis 370    (L4459549)
HITACHI    Zaxis 370MTH    (L4459549)
HITACHI    Zaxis 870H-3    (L4459549)
HITACHI    Zaxis 870LCH-3    (L4459549)
HITACHI    ZW220    (L4459549)
HITACHI    ZW250    (L4459549)
HITACHI    ZX330    (L4459549)
HITACHI    ZX330-3    (4459549)
HITACHI    ZX330LC    (L4459549)
HITACHI    ZX330LC-3    (4459549)
HITACHI    ZX350H    (AT175223)
HITACHI    ZX350H-3    (4459549)
HITACHI    ZX350K    (L4459549)
HITACHI    ZX350K-3    (4459549)
HITACHI    ZX350LC-3    (4459549)
HITACHI    ZX350LCH    (AT175223)
HITACHI    ZX350LCH-3    (4459549)
HITACHI    ZX350LCK    (L4459549)
HITACHI    ZX350LCK-3    (4459549)
HITACHI    ZX350LCN-3    (4459549)
HITACHI    ZX370    (L4459549)
HITACHI    ZX370MTH    (L4459549)
HITACHI    ZX850-3    (L4459549)
HITACHI    ZX850LC-3    (L4459549)
HITACHI    ZX870H-3    (L4459549)
HITACHI    ZX870LCH-3    (L4459549)
VOLVO    L110E    (11110022)
VOLVO    L110F    (11110022)
VOLVO    L120D    (11110022)
VOLVO    L120E    (11110022)
VOLVO    L120F    (11110022)


DONALDSON VIỆT NAM