Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

(P608116+P608391) | Lọc gió Hitachi ZX330-5B (P608106) (4700940)

(P608116+P608391) | Lọc gió Hitachi ZX330-5B (P608106) (4700940) (P608114)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, Có sẵn
Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    310 mm (12.20 inch)
Inner Diameter    243 mm (9.57 inch)
Length    518 mm (20.39 inch)
Minor OD    245 mm (9.65 inch)

(P608116+P608391) | Lọc gió Hitachi ZX330-5B (P608106) (4700940) (P608114)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, Có sẵn
Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    310 mm (12.20 inch)
Inner Diameter    243 mm (9.57 inch)
Length    518 mm (20.39 inch)
Minor OD    245 mm (9.65 inch)


DONALDSON VIỆT NAM