Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550062 | Lọc dầu nhớt Hitachi KH125-2 (156071150)

P550062 | Lọc dầu nhớt Hitachi KH125-2 (156071150)
Dùng cho xe cẩu Hitachi KH125-2 (15607-1150)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    104 mm (4.09 inch)
Inner Diameter    15 mm (0.59 inch)
Length    144 mm (5.67 inch)
Efficiency 50%    16 micron

P550062 | Lọc dầu nhớt Hitachi KH125-2 (156071150)
Dùng cho xe cẩu Hitachi KH125-2 (15607-1150)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    104 mm (4.09 inch)
Inner Diameter    15 mm (0.59 inch)
Length    144 mm (5.67 inch)
Efficiency 50%    16 micron


DONALDSON VIỆT NAM