Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502244 | Lọc hút thủy lực Hitachi (4210224)

P502244 | Lọc hút thủy lực Hitachi (4210224)
Dùng cho máy xúc Hitachi ZX200-3 (4210224)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    150 mm (5.91 inch)
Inner Diameter    87 mm (3.43 inch)
Length    135 mm (5.31 inch)

P502244 | Lọc hút thủy lực Hitachi (4210224)
Dùng cho máy xúc Hitachi ZX200-3 (4210224)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    150 mm (5.91 inch)
Inner Diameter    87 mm (3.43 inch)
Length    135 mm (5.31 inch)

Lọc hút thủy lực P502244 dùng cho máy- thiết bị:
HITACHI EX300-3 HITACHI ZX200 HITACHI ZX200LC-E HITACHI ZX210 HITACHI ZX210LC-E HITACHI ZX225-E HITACHI ZX225LC-E HITACHI ZX225US HITACHI ZX225US-E HITACHI ZX225USR-E HITACHI ZX225USRK HITACHI ZX230 HITACHI ZX240 HITACHI ZX240H HITACHI ZX240K HITACHI ZX250 HITACHI ZX250LC HITACHI ZX270 HITACHI ZX280 HITACHI ZX280LC HITACHI ZX330 HITACHI ZX350 HITACHI ZX370 YANMAR SV100-2B


DONALDSON VIỆT NAM