Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502245 | Lọc hồi thủy lực HITACHI (4225846)

P502245 | Lọc hồi thủy lực HITACHI (4225846)
Dùng cho máy xúc lật Hitachi LX70-2, LX80-2, ZW120
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: Indonesia, có sẵn

Thay thế:
HITACHI 4225846
HITACHI L4225846
SAKURA H-2705


Thông số kỹ thuật:
Outer Diamete: 90 mm
Inner Diameter: 49 mm
Length: 344 mm
Overall Length: 360 mm

P502245 | Lọc hồi thủy lực HITACHI (4225846)
Dùng cho máy xúc lật Hitachi LX70-2, LX80-2, ZW120
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: Indonesia, có sẵn

Thay thế:
HITACHI 4225846
HITACHI L4225846
SAKURA H-2705

Lọc thủy lực P502245 sử dụng cho máy-thiết bị:
HITACHI    EG70R    (L4225846)
HITACHI    EX27U Mini- Excavator (4129280)
HITACHI    EX29UE    (4225846)
HITACHI    EX30U    (4225846)
HITACHI    EX32UE    (4225846)
HITACHI    EX35U Mini-Excavator (L4225846)
HITACHI    EX36UE    (4225846)
HITACHI    EX50UR    (4225846)
HITACHI    EX60    (L4225846)
HITACHI    EX60-1    (L4225846)
HITACHI    EX60-2    (4225846)
HITACHI    EX60-3    (4225846)
HITACHI    EX60-5    (L4225846)
HITACHI    EX60LC-5 (L4225846)
HITACHI    EX60SR    (L4225846)
HITACHI    EX60UR    (4225846)
HITACHI    EX60URG    (4225846)
HITACHI    EX60WD    (L4225846)
HITACHI    EX60WD    (4225846)
HITACHI    EX60WD-1 (L4225846)
HITACHI    EX60WD-2 (4225846)
HITACHI    EX60WD-2 (L4225846)
HITACHI    EX75UR    (L4225846)
HITACHI    EX75UR-3 (L4225846)
HITACHI    EX75US-7 (L4225846)
HITACHI    EX80-5    (L4225846)
HITACHI    EX80U    (4225846)
HITACHI    LX70-2    (4225846)
HITACHI    LX70-5    (4225846)
HITACHI    LX80-2    (4225846)
HITACHI    LX80-2    (4225846)
HITACHI    LX80-5    (4225846)
HITACHI    UH033    (4145408)
HITACHI    UH033    (L4225846)
HITACHI    UH043    (4145408)
HITACHI    UH053    (L4225846)
HITACHI    UH063    (L4225846)
HITACHI    UH073    (4225846)
HITACHI    UH073    (L4225846)
HITACHI    Zaxis 27U-2 (4129280)
HITACHI    Zaxis 27U-3 (4129280)
HITACHI    Zaxis 30U (4225846)
HITACHI    Zaxis 35U-2 (4129280)
HITACHI    Zaxis 35U-3 (4129280)
HITACHI    Zaxis 50U-2 (4129280)
HITACHI    Zaxis 50U-3, ZX50U-3    (4129280)
HITACHI    ZX30U    (4225846)
HITACHI    ZX30U-2    (4225846)
HITACHI    ZX35U-3    (4129280)
HITACHI    ZX40U-2    (4225846)
HITACHI    ZX75UR    (4225846)
HITACHI    ZX75US    (4225846)
JOHN DEERE 27D ZTS (4225846)


DONALDSON VIỆT NAM