Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P181080 | Lọc gió Hitachi KH125-3 (4206976)

P181080 | Lọc gió Hitachi KH125-3 (4206976)
Dùng cho máy cẩu Hitachi KH125-3, KH180-3 (P181080+P127315)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter   232.2 mm (9.14 inch)
Inner Diameter   146.8 mm (5.78 inch)
Length    330.3 mm (13.00 inch)
Overall Length   343 mm (13.50 inch)

P181080 | Lọc gió Hitachi KH125-3 (4206976)
Dùng cho máy cẩu Hitachi KH125-3, KH180-3 (P181080+P127315)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    232.2 mm (9.14 inch)
Inner Diameter    146.8 mm (5.78 inch)
Length    330.3 mm (13.00 inch)
Overall Length    343 mm (13.50 inch)

Bộ lọc gió Donaldson (P181080+P127315) sử dụng cho thiết bị:

HITACHI CX400 HITACHI CX500 HITACHI CX500S HITACHI CX550 HITACHI CX650 HITACHI CX700 HITACHI EX200LC-2 HITACHI EX220 HITACHI EX220-1 HITACHI EX25 HITACHI EX270 HITACHI EX280 HITACHI EX35 HITACHI KH125-3 HITACHI KH125-3 HITACHI KH150-3 HITACHI KH150-3 HITACHI KH150-3 HITACHI KH180-3 HITACHI KH230-3 HITACHI KH300-2 HITACHI KH300-3 HITACHI SCX400 HITACHI SCX550 HITACHI SCX700 HITACHI UH0103 HITACHI UH0107 HITACHI UH103 HITACHI UH123 HITACHI UH123


DONALDSON VIỆT NAM