Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

Bộ phin lọc Donaldson cho máy trải nhựa Vogele S1900

Bộ phin lọc Donaldson cho máy trải nhựa Vogele S1900
Hãng sản xuất: Donaldson, có sẵn

Lọc dầu động cơ P553771 (2185177)
Lọc dầu nhiên liệu tinh P550372 (2041593) (2 cái)
Lọc dầu nhiên liệu thô P550748 (2041590)
Lọc dầu thủy lực P173178 (9624541001)
Lọc dầu thủy lực P764126 (9624531001)

Bộ phin lọc Donaldson cho máy trải nhựa Vogele S1900
Hãng sản xuất: Donaldson, có sẵn

Lọc dầu động cơ P553771 (2185177)
Lọc dầu nhiên liệu tinh P550372 (2041593) (2 cái)
Lọc dầu nhiên liệu thô P550748 (2041590)
Lọc dầu thủy lực P173178 (9624541001)
Lọc dầu thủy lực P764126 (9624531001)


DONALDSON VIỆT NAM