Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

B222100000379 | Lọc thủy lực SANY SR215C

B222100000379 | Lọc hồi thủy lực máy xúc SANY SR215C

Hãng sản xuất: SANY, Xuất xứ: ID, có sẵn,

SANY B222100000379

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 6.15 Inches (156.2 MM)

Inner Diameter: 3.86 Inches (98 MM)

Length: 16.97 Inches (431 MM)

B222100000379 | Lọc thủy lực máy xúc SANY SR215C

Hãng sản xuất: SANY, Xuất xứ: ID, có sẵn,

SANY B222100000379

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 6.15 Inches (156.2 MM)

Inner Diameter: 3.86 Inches (98 MM)

Length: 16.97 Inches (431 MM)


DONALDSON VIỆT NAM