Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

Lọc nhiên liệu thô HINO 23304-EV071 (23304-EV072)

Lọc nhiên liệu thô HINO 23304-EV071 (23304-EV072)
Dùng cho động cơ HINO 23304-EV070

Hãng sản xuất: Hino, Xuất xứ: Thailan, Có sẵn

Replace:
HINO 23304-EV070
HINO 23304-EV071
HINO 23304-EV072
HINO 23304-EV073

Lọc nhiên liệu thô HINO 23304-EV071 (23304-EV072)
Dùng cho động cơ HINO 23304-EV070

Hãng sản xuất: Hino, Xuất xứ: Thailan, Có sẵn

Replace:
HINO 23304-EV070
HINO 23304-EV071
HINO 23304-EV072
HINO 23304-EV073


DONALDSON VIỆT NAM