Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P551313 | Lọc dầu nhiên liệu CAT (1R-0711)

P551313 | Lọc dầu nhiên liệu CAT (1R-0711)
Dùng cho máy xúc, máy gạt Caterpillar (1R-0750)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 93 mm
Thread Size: 1-14 UN
Length: 174 mm
Gasket OD: 72 mm
Gasket ID: 62 mm
Efficiency 99%    3 micron

P551313 | Lọc dầu nhiên liệu CAT (1R-0711)

Dùng cho máy xúc, máy gạt Caterpillar (1R-0750)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Replace:
1R0711 CATERPILLAR
1R0750 CATERPILLAR
33528 WIX
5A6717 CATERPILLAR
6L7440 CATERPILLAR
BF 7633 BALDWIN
DN 264 CLEAN FILTRI
FF5320 FLEETGUARD
P551313 DONALDSON
SK3456 SF
SN 55419 HIRSCHI/JURA
WDK950/1 MANN
WFU 37169 WISMET

Lọc nhiên liệu P551313 dùng cho máy-thiết bị:
CATERPILLAR 120G
CATERPILLAR 120H
CATERPILLAR 12G
CATERPILLAR 12H
CATERPILLAR 130G
CATERPILLAR 135H
CATERPILLAR 140G
CATERPILLAR 140H
CATERPILLAR 143H
CATERPILLAR 14G
CATERPILLAR 14H
CATERPILLAR 160G
CATERPILLAR 160H
CATERPILLAR 163H
CATERPILLAR 205B
CATERPILLAR 206B
CATERPILLAR 211B
CATERPILLAR 212B
CATERPILLAR 213B
CATERPILLAR 214B
CATERPILLAR 214BFT
CATERPILLAR 214BFT
CATERPILLAR 215
CATERPILLAR 215B
CATERPILLAR 215BSA
CATERPILLAR 215C
CATERPILLAR 215D
CATERPILLAR 219
CATERPILLAR 219D
CATERPILLAR 224B
CATERPILLAR 225
CATERPILLAR 225B
CATERPILLAR 225BLC
CATERPILLAR 225D
CATERPILLAR 225DLC
CATERPILLAR 229
CATERPILLAR 229D
CATERPILLAR 231D
CATERPILLAR 231DLC
CATERPILLAR 235B
CATERPILLAR 235C
CATERPILLAR 235D
CATERPILLAR 3114
CATERPILLAR 3208
CATERPILLAR 320B
CATERPILLAR 320D
CATERPILLAR 321D
CATERPILLAR 321DLCR
CATERPILLAR 323DL
CATERPILLAR 323DLN
CATERPILLAR 330
CATERPILLAR 3304B
CATERPILLAR 3304T
CATERPILLAR 3306
CATERPILLAR 3306B
CATERPILLAR 3306C
CATERPILLAR 330B
CATERPILLAR 330BL
CATERPILLAR 330BLN
CATERPILLAR 330C
CATERPILLAR 330CFP
CATERPILLAR 330L
CATERPILLAR 330LN
CATERPILLAR 3406C
CATERPILLAR 350
CATERPILLAR 350L
CATERPILLAR 3512B
CATERPILLAR 446
CATERPILLAR 446B
CATERPILLAR 508
CATERPILLAR 515
CATERPILLAR 517
CATERPILLAR 518
CATERPILLAR 518C
CATERPILLAR 527
CATERPILLAR 528
CATERPILLAR 530B
CATERPILLAR 545
CATERPILLAR 545
CATERPILLAR 572R
CATERPILLAR 611
CATERPILLAR 613C
CATERPILLAR 613C II
CATERPILLAR 615C
CATERPILLAR 615C II
CATERPILLAR 627B
CATERPILLAR 627E
CATERPILLAR 627E PS
CATERPILLAR 627F
CATERPILLAR 627G
CATERPILLAR 637D
CATERPILLAR 637G
CATERPILLAR 637G
CATERPILLAR 637G
CATERPILLAR 638G
CATERPILLAR 70C
CATERPILLAR 777D
CATERPILLAR 777F
CATERPILLAR 784C
CATERPILLAR 785
CATERPILLAR 785C
CATERPILLAR 785D
CATERPILLAR 789C
CATERPILLAR 793C
CATERPILLAR 793D
CATERPILLAR 797
CATERPILLAR 797B
CATERPILLAR 814B
CATERPILLAR 814F
CATERPILLAR 815B
CATERPILLAR 815F
CATERPILLAR 816B
CATERPILLAR 816F
CATERPILLAR 910
CATERPILLAR 910E
CATERPILLAR 916
CATERPILLAR 918F
CATERPILLAR 920
CATERPILLAR 920
CATERPILLAR 920
CATERPILLAR 920
CATERPILLAR 920
CATERPILLAR 926
CATERPILLAR 926E
CATERPILLAR 926F
CATERPILLAR 928F
CATERPILLAR 930
CATERPILLAR 931C
CATERPILLAR 931C II
CATERPILLAR 931C LGP
CATERPILLAR 935C
CATERPILLAR 935C II
CATERPILLAR 936
CATERPILLAR 936E
CATERPILLAR 936F
CATERPILLAR 943
CATERPILLAR 950B
CATERPILLAR 950E
CATERPILLAR 950F
CATERPILLAR 950F II
CATERPILLAR 953
CATERPILLAR 953B
CATERPILLAR 960F
CATERPILLAR 963
CATERPILLAR 963B
CATERPILLAR 966C
CATERPILLAR 966D
CATERPILLAR 966E
CATERPILLAR 966F
CATERPILLAR 966F II
CATERPILLAR 966G
CATERPILLAR 966R
CATERPILLAR 970F
CATERPILLAR 972G
CATERPILLAR 973
CATERPILLAR 973C
CATERPILLAR 980B
CATERPILLAR 994F
CATERPILLAR 994G
CATERPILLAR D4C
CATERPILLAR D4C II
CATERPILLAR D4E
CATERPILLAR D4H
CATERPILLAR D4H II
CATERPILLAR D4H III
CATERPILLAR D4H LGP
CATERPILLAR D5B
CATERPILLAR D5C
CATERPILLAR D5C LGP
CATERPILLAR D5E
CATERPILLAR D5H
CATERPILLAR D5H II
CATERPILLAR D5H LGP
CATERPILLAR D5H XL
CATERPILLAR D6D
CATERPILLAR D6E
CATERPILLAR D6G
CATERPILLAR D6H
CATERPILLAR D6H II
CATERPILLAR D6H II LGP
CATERPILLAR D6H II XL
CATERPILLAR D6H II XR
CATERPILLAR D6H LGP
CATERPILLAR D6R
CATERPILLAR D6R LGP
CATERPILLAR D6R XL
CATERPILLAR D6R XR
CATERPILLAR D7G
CATERPILLAR D7G II
CATERPILLAR D7H
CATERPILLAR D7H II
CATERPILLAR D7H II LGP
CATERPILLAR D7H II XR
CATERPILLAR D7H LGP
CATERPILLAR D7H XR
CATERPILLAR D7R
CATERPILLAR D7R LGP
CATERPILLAR D7R XR
INGERSOLL RAND HP900W
INGERSOLL RAND VHP850WCAT
INGERSOLL RAND XHP600SCAT
INGERSOLL RAND XHP650WCAT
INGERSOLL RAND XP1000WCAT


DONALDSON VIỆT NAM