Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

D045003 | Lọc gió CATERPILLAR 773E (136-6202)

D045003 | Lọc gió CATERPILLAR 773E (136-6202)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA (ECDD045003)

Thông số kỹ thuật:
Outlet Diameter    38.1 mm (1.50 inch)
Body Diameter Maximum    114.3 mm (4.50 inch)
Body Length 114.3 mm (4.50 inch)

D045003 | Lọc gió CATERPILLAR 773E (136-6202)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA (ECDD045003)

Thông số kỹ thuật:
Outlet Diameter    38.1 mm (1.50 inch)
Body Diameter Maximum    114.3 mm (4.50 inch)
Body Length 114.3 mm (4.50 inch)


DONALDSON VIỆT NAM