Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

(P532509+P532510) | Lọc gió động cơ CAT C16

(P532509+P532510) | Lọc gió động cơ CAT C16
Dùng cho máy xúc CATERPILLAR 5000 SERIES (6I-2509 + 6I-2510)

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 317.6 mm (12.50 inch)
Inner Diameter: 208.4 mm (8.20 inch)
Length: 470.4 mm (18.52 inch)
Primary: CATERPILLAR 6I2509; CATERPILLAR 6I2510

(P532509+P532510) | Lọc gió động cơ CAT C16
Dùng cho máy xúc CATERPILLAR 5000 SERIES (6I-2509 + 6I-2510)

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 317.6 mm (12.50 inch)
Inner Diameter: 208.4 mm (8.20 inch)
Length: 470.4 mm (18.52 inch)
Primary: CATERPILLAR 6I2509; CATERPILLAR 6I2510


DONALDSON VIỆT NAM