Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P637256 | Lọc gió điều hòa CATERPILLAR (209-8217)

P637256 | Lọc gió điều hòa CATERPILLAR (209-8217)
Dùng cho máy ủi CATERPILLAR D Series (2098217)

Hãng sản xuất: Donaldson, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    317.5 mm (12.50 inch)
Width    179.5 mm (7.07 inch)
Height    59 mm (2.32 inch)
Efficiency 99
Efficiency Test Std ISO 5011
Primary Application CATERPILLAR 2098217

P637256 | Lọc gió điều hòa CATERPILLAR (209-8217)
Dùng cho máy ủi CATERPILLAR D Series (2098217)

Hãng sản xuất: Donaldson, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    317.5 mm (12.50 inch)
Width    179.5 mm (7.07 inch)
Height    59 mm (2.32 inch)
Efficiency 99
Efficiency Test Std ISO 5011
Primary Application CATERPILLAR 2098217


DONALDSON VIỆT NAM