Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

C105004 | Lọc gió động cơ CATERPILLAR ECC105004

C105004 | Lọc gió động cơ CATERPILLAR (ECC105004)
Dùng cho máy phát điện CATERPILLAR

Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outlet Diameter: 101.6 mm
Body Diameter Maximum: 266.7 mm
Body Length: 266.7 mm
Rated Flow LR: 11.3 m³/min
Rated Flow MR: 14.2 m³/min
Rated Flow HR: 17.6 m³/min
Restriction LR: 102 mm H2O
Restriction MR: 152 mm H2O
Restriction HR: 203 mm H2O

C105004 | Lọc gió động cơ CATERPILLAR (ECC105004)
Dùng cho máy phát điện CATERPILLAR

Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Replace:
25177193 GM
30801011204 SDMO
46423 WIX
AH 1196 FLEETGUARD
C105004 DONALDSON
DL 17335 V I R G I S
ECC 105004 DONALDSON
PA 2806 BALDWIN
SL12927 SF
WAI 42225 WISMET
WGA 1141 WOODGATE


DONALDSON VIỆT NAM