Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

C045001 | Lọc gió động cơ CATERPILLAR (ECC45001)

C045001 | Lọc gió động cơ CATERPILLAR (ECC45001)
Dùng cho máy phát điện CATERPILLAR 8X4575

Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outlet Diameter: 37.59 mm
Body Diameter Maximum: 116.2 mm
Body Length: 114.3 mm
Rated Flow LR: 1.2 m³/min
Rated Flow MR: 1.6 m³/min
Rated Flow HR: 1.8 m³/min
Restriction LR: 102 mm H2O
Restriction MR: 152 mm H2O
Restriction HR: 203 mm H2O

C045001 | Lọc gió động cơ CATERPILLAR (ECC45001)
Dùng cho máy phát điện CATERPILLAR 8X4575

Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Replace:
46332 WIX
71356376 FIAT
8X4575 CATERPILLAR
AH 19001 FLEETGUARD
C045001 DONALDSON
C045004 DONALDSON
ECC 045001 DONALDSON
ECC 045004 DONALDSON
ECC45001 DONALDSON
SL12911 SF
WAI 42210 WISMET
WGA 1119 WOODGATE


DONALDSON VIỆT NAM