Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P532507 | Lọc gió Caterpillar 6I-2507

P532507 | Lọc gió Caterpillar 6I-2507
Dùng cho máy xúc Caterpillar 6I2507
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Indonesia, Có sẵn
Áp dụng:
Caterpillar 6I-2507
Sakura A-5661
Baldwin RS3512

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter   317.6 mm (11.09 inch)
Inner Diameter    208.4 mm (5.82 inch)
Length    381.5 mm (15.95 inch)

P532507 | Lọc gió Caterpillar 6I-2507
Dùng cho máy xúc Caterpillar 6I2507
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Indonesia, Có sẵn
Áp dụng:
Caterpillar 6I-2507
Sakura A-5661
Baldwin RS3512

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter   317.6 mm (11.09 inch)
Inner Diameter    208.4 mm (5.82 inch)
Length    381.5 mm (15.95 inch)

Lọc gió P532507 dùng cho các máy-thiết bị sau:

CATERPILLAR    3306B    (6I2507)
CATERPILLAR    3306B    (6I2507)
CATERPILLAR    3406C    (6I2507)
CATERPILLAR    621G    (6I2507)
CATERPILLAR    621G    (6I2507)
CATERPILLAR    623G    (6I2507)
CATERPILLAR    623G    (6I2507)
CATERPILLAR    627F    (6I2507)
CATERPILLAR    627G    (6I2507)
CATERPILLAR    627G    (6I2507)
CATERPILLAR    627G    (6I2507)
CATERPILLAR    631E    (6I2507)
CATERPILLAR    633E    (6I2507)
CATERPILLAR    637E    (6I2507)
CATERPILLAR    637E    (6I2507)
CATERPILLAR    637E    (6I2507)
CATERPILLAR    637E    (6I2507)
CATERPILLAR    637G    (6I2507)
CATERPILLAR    D9N    (6I2507)
CATERPILLAR    D9R    (6I2507)
CATERPILLAR    D9R    (132-7166)
CATERPILLAR    G3508    (6I2507)
CATERPILLAR    G3516    (6I2507)
CATERPILLAR    R2900    (6I2507)


DONALDSON VIỆT NAM