Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

Bộ lọc Donaldson dùng cho máy xúc CAT 336D

Bộ lọc Donaldson dùng cho máy xúc CAT 336D

Phin lọc máy xúc CAT 336D
Lọc dầu động cơ P554005 (1R-0716) (1R-1808)
Lọc dầu nhiên liệu thô P550900 (326-1644) (326-1643)
Lọc dầu nhiên liệu tinh P550625 (1R-0762)
Lọc dầu xả thủy lực P551343 (093-7521)
Lọc dầu điều khiển thủy lực P573481 (5I-8670)
Lọc dầu hồi thủy lực P550577 (126-2081) (126-2131)
Lọc gió trong động cơ P537876 (142-1404)

Bộ lọc Donaldson dùng cho máy xúc CAT 336D
Hãng sản xuất: Donaldson(USA), Có sẵn

Danh sách mã Phin lọc máy xúc CAT 336D
Lọc dầu động cơ P554005 (1R-0716) (1R-1808)
Lọc dầu nhiên liệu thô P550900 (326-1644) (326-1643)
Lọc dầu nhiên liệu tinh P550625 (1R-0762)
Lọc dầu xả thủy lực P551343 (093-7521)
Lọc dầu điều khiển thủy lực P573481 (5I-8670)
Lọc dầu hồi thủy lực P550577 (126-2081) (126-2131)
Lọc gió ngoài động cơ P537876 (142-1339)
Lọc gió trong động cơ P537876 (142-1404)


DONALDSON VIỆT NAM