Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P163910 | Lọc dầu thuỷ lực CAT (541719)

P163910 | Lọc dầu thuỷ lực CAT (541719)
Dùng cho động cơ CAT, DOOSAN (A145088)
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    99 mm
Inner Diameter    41 mm
Length 229 mm
Efficiency 99%   23 micron

P163910 | Lọc dầu thuỷ lực CAT (541719)
Dùng cho động cơ CAT, DOOSAN (A145088)
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Replace:
A145088 DOOSAN
541719 CATERPILLAR
HF4050JFB PTI
HY90191 SF
KS15 SCHROEDER
KZ25 SCHROEDER
P163910 DONALDSON
PT8885-MPG BALDWIN
SH70065 HIRSCHI/JURA
WHE31366 WISMET

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    106 mm
Inner Diameter    10.4 mm
Length 260 mm
Efficiency 99%   7 micron


DONALDSON VIỆT NAM