Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P532508 | Lọc gió Caterpillar 6I-2508

P532508 | Lọc gió Caterpillar 6I-2508
Dùng cho máy xúc Caterpillar 6I2508
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Indonesia, Có sẵn
Áp dụng:
Caterpillar 6I-2508
Sakura A-5662
Baldwin RS3512

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter   211.5 mm (11.09 inch)
Inner Diameter    155.5 mm (5.82 inch)
Length   297.7 mm (15.95 inch)

P532508 | Lọc gió Caterpillar 6I-2508
Dùng cho máy xúc Caterpillar 6I2508
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Indonesia, Có sẵn
Áp dụng:
Caterpillar 6I-2508
Sakura A-5662
Baldwin RS3512

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter   211.5 mm (11.09 inch)
Inner Diameter    155.5 mm (5.82 inch)
Length   297.7 mm (15.95 inch)

Lọc gió P532508 dùng cho các máy-thiết bị sau:

CATERPILLAR    3306B    (6I2507)
CATERPILLAR    3306B    (6I2507)
CATERPILLAR    3406C    (6I2507)
CATERPILLAR    621G    (6I2507)
CATERPILLAR    621G    (6I2507)
CATERPILLAR    623G    (6I2507)
CATERPILLAR    623G    (6I2507)
CATERPILLAR    627F    (6I2507)
CATERPILLAR    627G    (6I2507)
CATERPILLAR    627G    (6I2507)
CATERPILLAR    627G    (6I2507)
CATERPILLAR    631E    (6I2507)
CATERPILLAR    633E    (6I2507)
CATERPILLAR    637E    (6I2507)
CATERPILLAR    637E    (6I2507)
CATERPILLAR    637E    (6I2507)
CATERPILLAR    637E    (6I2507)
CATERPILLAR    637G    (6I2507)
CATERPILLAR    D9N    (6I2507)
CATERPILLAR    D9R    (6I2507)
CATERPILLAR    D9R    (132-7166)
CATERPILLAR    G3508    (6I2507)
CATERPILLAR    G3516    (6I2507)
CATERPILLAR    R2900    (6I2507)


DONALDSON VIỆT NAM