Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P781102 | Lọc gió máy khoan SANY (246-5010)

P781102 | Lọc gió máy khoan SANY SR285 (246-5010)
Dùng cho khoan khoan SANY, động cơ CATERPILLAR
Hãng sản xuất: Donaldson (US), xuất xứ: China, có sẵn

Áp dụng:
CATERPILLAR 246-5010
CASE 87417040
JOHN DEERE TT221379, AH170798
IVECO 84432503
NEW HOLLAND 84819117

Thông số kỹ thuật:Outer Diameter: 221.1 mm
Inner Diameter: 176.3 mm
Length: 624 mm

P781102 | Lọc gió máy khoan SANY SR285 (246-5010)
Dùng cho khoan khoan SANY, động cơ CATERPILLAR
Hãng sản xuất: Donaldson (US), xuất xứ: China, có sẵn

Áp dụng:
CATERPILLAR 246-5010
CASE 87417040
JOHN DEERE TT221379, AH170798
IVECO 84432503
NEW HOLLAND 84819117

Thông số kỹ thuật:Outer Diameter: 221.1 mm
Inner Diameter: 176.3 mm
Length: 624 mm

Lọc gió P781102 sử dụng cho các máy-thiết bị:
AG-BAG INTERNATIONAL, LTD.    X1114 Professional    (P781098)
CASE-INTERNATIONAL    STX500    (87417040)
CATERPILLAR    770    (246-5009)
CATERPILLAR    772    (246-5009)
CATERPILLAR    773F    (246-5009)
CATERPILLAR    775F    (246-5009)
CATERPILLAR    777F    (246-5009)
CATERPILLAR    AD55B    (246-5009)
CATERPILLAR    C15    (246-5009)
CATERPILLAR    C18    (246-5009)
DOOSAN    MT41    (P781098)
JOHN DEERE    350D    (TT221379)
JOHN DEERE    350D Series II    (TT221379)
JOHN DEERE    3520    (AH170798)
JOHN DEERE    400D    (TT221379)
JOHN DEERE    400D Series II    (TT221379)
JOHN DEERE    9750STS    (AH170798)
JOHN DEERE    9860STS    To S/N 715601;(AH170798)
JOHN DEERE    9880 STS    (AH170798)
NEW HOLLAND    CR9080    (84432503)
NEW HOLLAND    CR9090    (84432503)
NEW HOLLAND    CX880    S/N 1238-up;(84432503)
NEW HOLLAND    FR9040    (84432503)
NEW HOLLAND    FR9050    (84432503)
NEW HOLLAND    FR9060    (84432503)
NEW HOLLAND    FX30    (84432503)
NEW HOLLAND    FX40    (84819117)
NEW HOLLAND    FX50 Forage Harvester    (84819117)
NEW HOLLAND    FX58    (84819117)


DONALDSON VIỆT NAM