Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P573354 | Lọc dầu thuỷ lực hộp số CAT (328-3655)

P573354 | Lọc dầu thuỷ lực hộp số CAT (328-3655)
Dùng cho máy gạt CATERPILLAR D6, D7R

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Áp dụng:
CATERPILLAR 328-3655

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 121.4 mm
Inner Diameter: 52 mm
Length: 265.7 mm
Overall Length: 261.4 mm
Efficiency Beta 1000: 23 micron

P573354 | Lọc dầu thuỷ lực hộp số CAT (328-3655)
Dùng cho máy gạt CATERPILLAR D6, D7R

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Áp dụng:
CATERPILLAR 328-3655

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 121.4 mm
Inner Diameter: 52 mm
Length: 265.7 mm
Overall Length: 261.4 mm
Efficiency Beta 1000: 23 micron

Lọc thuỷ lực P573354 dùng cho máy-thiết bị sau:

CATERPILLAR    120M    (1R1809)
CATERPILLAR    120M    (1R1809)
CATERPILLAR    120M    (338-3540)
CATERPILLAR    120M Series 2    (338-3540)
CATERPILLAR    12M    (1R1809)
CATERPILLAR    12M    (1R1809)
CATERPILLAR    12M Series 2    (338-3540)
CATERPILLAR    140M    (1R1809)
CATERPILLAR    140M    (1R1809)
CATERPILLAR    140M    (338-3540)
CATERPILLAR    140M    (338-3540)
CATERPILLAR    140M    (1R1809)
CATERPILLAR    140M Series 2    (338-3540)
CATERPILLAR    14M    (1R1809)
CATERPILLAR    14M    (1R1809)
CATERPILLAR    160M    (338-3540)
CATERPILLAR    160M    (1R1809)
CATERPILLAR    160M    (1R1809)
CATERPILLAR    160M    (338-3540)
CATERPILLAR    16M    (1R1809)
CATERPILLAR    16M    (1R1809)
CATERPILLAR    24M    (1R1809)
CATERPILLAR    24M    (1R1809)
CATERPILLAR    587R    (1R1809)
CATERPILLAR    773F    (1R1809)
CATERPILLAR    775F    (1R1809)
CATERPILLAR    777F    (1R1809)
CATERPILLAR    785D    (1R1809)
CATERPILLAR    966H    (1R1809)
CATERPILLAR    972H    (1R1809)
CATERPILLAR    980H    (1R1809)
CATERPILLAR    D10T    (1R1809)
CATERPILLAR    D6N    (1R1809)
CATERPILLAR    D6N LGP    (1R1809)
CATERPILLAR    D6N XL    (1R1809)
CATERPILLAR    D6R    (1R1809)
CATERPILLAR    D6T    (1R1809)
CATERPILLAR    D6T LGP    (1R1809)
CATERPILLAR    D6T XL    (1R1809)
CATERPILLAR    D6T XW    (1R1809)
CATERPILLAR    D9T    (1R1809)

 

 


DONALDSON VIỆT NAM