Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P566272 | Lọc thuỷ lực máy khoan (HC9700FDS9H)

P566272 | Lọc thuỷ lực máy khoan (HC9700FDS9H)
Dùng cho máy khoan Sandvik D45KS (83-7905)
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: CA, có sẵn

Replace:
PALL HC9700FDS9H
PARKER 925789, 932670Q, 415VQ
CATERPILLAR 83-7905
SCHROEDER KS7, KZ10
DONALDSON P566271, P169344

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 97.9 mm
Inner Diameter: 40.8 mm
Length: 228.6 mm

P566272 | Lọc thuỷ lực máy khoan (HC9700FDS9H)
Dùng cho máy khoan Sandvik D45KS (83-7905)
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: CA, có sẵn

Replace:
PALL HC9700FDS9H
PARKER 925789, 932670Q, 415VQ
CATERPILLAR 83-7905
SCHROEDER KS7, KZ10
DONALDSON P566271, P169344

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 97.9 mm
Inner Diameter: 40.8 mm
Length: 228.6 mm


DONALDSON VIỆT NAM