Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P556007 | Lọc dầu động cơ CATERPILLAR (1R0714)

P556007 | Lọc dầu động cơ CATERPILLAR (1R0714)
Dùng cho máy xúc CATERPILLAR, KOBELCO

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
HITACHI 4296675
HITACHI 4429728
NISSAN 15201-Z9007
VOLVO 422994
CATERPILLAR 9N6007
CATERPILLAR 1R0714
ISUZU 1-13200-487-0
KOBELCO 2451U333-1
MITSUBISHI ME084530

P556007 | Lọc dầu động cơ CATERPILLAR (1R0714)
Dùng cho máy xúc CATERPILLAR, KOBELCO

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
HITACHI 4296675
HITACHI 4429728
NISSAN 15201-Z9007
VOLVO 422994
CATERPILLAR 9N6007
CATERPILLAR 1R0714
ISUZU 1-13200-487-0
KOBELCO 2451U333-1
MITSUBISHI ME084530

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 107 mm (4.21 inch)
Thread Size: 1 1/8-16 UN
Length: 147 mm (5.79 inch)
Gasket OD: 99 mm (3.90 inch)
Gasket ID: 90 mm (3.54 inch)
Efficiency 99%: 40 micron

Lọc nhớt P556007 sử dụng cho máy-thiết bị:
HITACHI    EX300LC-5 (4429728)
HITACHI    EX310H-3C (4429728)
HITACHI    EX330-5    (4429728)
HITACHI    EX330LC-5 (4429728)
HITACHI    EX350H-5 (4429728)
HITACHI    EX350K-5 (4429728)
HITACHI    EX350LCH-5 (4429728)
HITACHI    EX350LCK-5 (4429728)
HITACHI    EX355    (4429728)
HITACHI    EX370-5    (4429728)
HITACHI    EX370HD-5 (4429728)
HITACHI    LX150-2    (4429728)
HITACHI    LX290    (4429728)
HITACHI    LX290E    (4429728)
HITACHI    LX290E-2 (4429728)
HITACHI    EX300-2    (4296675)
HITACHI    EX300-3    (4296675)
HITACHI    EX300-5    (4296675)
HITACHI    EX300H-3C (4296675)
HITACHI    EX300LC-3 (4296675)
HITACHI    EX300LC-5 (4296675)
HITACHI    EX345USR (4296675)
HITACHI    LX110-7    (1-13200-487-2)
HITACHI    LX145E    (1-87310-070-0)
HITACHI    LX145E-2 (1-87310-070-0)
HITACHI    LX170    (1-13200-487-2)
HITACHI    LX170E    (1-13200-487-2)
HITACHI    LX170E-2 (1-87310-070-0)
HITACHI    SRX3000
KOBELCO    907LC (2451U333-1)
KOBELCO    K907LCII (2451U333-1)
KOBELCO    SK200 III (2451U333-1)
KOBELCO    SK200LC III (2451U333-1)

 

 


DONALDSON VIỆT NAM