Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P552040 | Lọc dầu nhiên liệu thô RACOR 2040N10

P552040 | Lọc dầu nhiên liệu thô RACOR 2040N10
Dùng cho máy xúc, máy gạt, máy khoan CATERPILLAR

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
RACOR 2040N10
VOLVO 3838852
FLEETGUARD FS1207

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 108.5 mm
Inner Diameter: 21 mm
Length: 121.4 mm
Efficiency 95%: 10 micron

P552040 | Lọc dầu nhiên liệu thô RACOR 2040N10
Dùng cho máy xúc, máy gạt, máy khoan CATERPILLAR

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
RACOR 2040N10
VOLVO 3838852
FLEETGUARD FS1207

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 108.5 mm
Inner Diameter: 21 mm
Length: 121.4 mm
Efficiency 95%: 10 micron


DONALDSON VIỆT NAM