Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P551316 | Lọc dầu nhiên liệu CAT 1R0755

P551316 | Lọc dầu nhiên liệu CAT 1R0755
Dùng cho động cơ Caterpillar
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn
Áp dụng:
Caterpillar  1R0755
Fleetguard FF5317
Baldwin BF7639

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 135.2 mm
Thread Size: 1 3/8-16 UN
Length: 308 mm
Gasket OD: 110.5 mm
Gasket ID: 100.3 mm
Efficiency 99%: 3 micron

P551316 | Lọc dầu nhiên liệu CAT 1R0755
Dùng cho động cơ Caterpillar
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn
Áp dụng:
Caterpillar  1R0755
Fleetguard FF5317
Baldwin BF7639

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    135.2 mm (5.32 inch)
Thread Size    1 3/8-16 UN
Length    308 mm (12.13 inch)
Gasket OD    110.5 mm (4.35 inch)
Gasket ID    100.3 mm (3.95 inch)
Efficiency 99%    3 micron

Lọc dầu nhiên liệu P551316 dùng cho các máy-thiết bị:

CATERPILLAR    345C    (1R0755)
CATERPILLAR    345C L    (1R0755)
CATERPILLAR    345C MH    (1R0755)
CATERPILLAR    345C Shovel Logger    (1R0755)
CATERPILLAR    345D    (1R0755)
CATERPILLAR    345D L    (1R0755)
CATERPILLAR    349D    (1R0755)
CATERPILLAR    349D L    (1R0755)
CATERPILLAR    3508    (1R0755)
CATERPILLAR    3508B    (1R0755)
CATERPILLAR    3508B    (1R0755)
CATERPILLAR    3512    (1R0755)
CATERPILLAR    3512    (1R0755)
CATERPILLAR    3512B    (1R0755)
CATERPILLAR    3512B    (1R0755)
CATERPILLAR    3512B    (1R0755)
CATERPILLAR    3516    (1R0755)
CATERPILLAR    3516    (1R0755)
CATERPILLAR    3516    (1R0755)
CATERPILLAR    3516B    (1R0755)
CATERPILLAR    3516B    (1R0755)
CATERPILLAR    3524B    (1R0755)
CATERPILLAR    365C    (1R0755)
CATERPILLAR    365C L    (1R0755)
CATERPILLAR    365C MH    (1R0755)
CATERPILLAR    374D L    (1R0755)
CATERPILLAR    385C    (1R0755)
CATERPILLAR    385C L    (1R0755)
CATERPILLAR    385C L MH    (1R0755)
CATERPILLAR    390D    (1R0755)
CATERPILLAR    390D L    (1R0755)
CATERPILLAR    5130    (1R0755)


DONALDSON VIỆT NAM