Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550625 | Lọc dầu nhiên liệu tinh CAT (1R-0762)

P550625 | Lọc dầu nhiên liệu tinh CAT (1R-0762)
Dùng cho máy xúc, máy gạt, máy khoan CATERPILLAR

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
CATERPILLAR 1R0762
BALDWIN BF7753
FLEETGUARD FF5624

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 93.6 mm
Thread Size: 1-14 UN
Length: 265 mm
Gasket OD: 91 mm
Gasket ID: 77.5 mm

P550625 | Lọc dầu nhiên liệu tinh CAT (1R-0762)
Dùng cho máy xúc, máy gạt, máy khoan CATERPILLAR

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
CATERPILLAR 1R0762
BALDWIN BF7753
FLEETGUARD FF5624

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 93.6 mm
Thread Size: 1-14 UN
Length: 265 mm
Gasket OD: 91 mm
Gasket ID: 77.5 mm

Lọc nhiên liệu P550625 dùng cho các máy-thiết bị:

CATERPILLAR    120H    (1R0762)
CATERPILLAR    120K    (1R0762)
CATERPILLAR    120K Series 2    (1R0762)
CATERPILLAR    12H    (1R0762)
CATERPILLAR    12K    (1R0762)
CATERPILLAR    135H    (1R0762)
CATERPILLAR    140H    (1R0762)
CATERPILLAR    140K    (1R0762)
CATERPILLAR    140K Series 2    (1R0762)
CATERPILLAR    140M    (1R0762)
CATERPILLAR    140M    (1R0762)
CATERPILLAR    143H    (1R0762)
CATERPILLAR    14H    (1R0762)
CATERPILLAR    14M    (1R0762)
CATERPILLAR    160H    (1R0762)
CATERPILLAR    160K    (1R0762)
CATERPILLAR    160M    (1R0762)
CATERPILLAR    163H    (1R0762)
CATERPILLAR    16H    (1R0762)
CATERPILLAR    16M    (1R0762)
CATERPILLAR    2290    (1R0762)
CATERPILLAR    2390    (1R0762)
CATERPILLAR    2391    (1R0762)
CATERPILLAR    2491    (1R0762)
CATERPILLAR    24M    (1R0762)
CATERPILLAR    2590    (1R0762)
CATERPILLAR    3176C    (1R0762)
CATERPILLAR    3196    (1R0762)
CATERPILLAR    322C    (1R0762)
CATERPILLAR    322C    (1R0762)
CATERPILLAR    322C L    (1R0762)
CATERPILLAR    322C LN    (1R0762)
CATERPILLAR    324D FM    (1R0762)
CATERPILLAR    324D L    (1R0762)
CATERPILLAR    325C    (1R0762)
CATERPILLAR    325C    (1R0762)
CATERPILLAR    325C L    (1R0762)
CATERPILLAR    325C LN    (1R0762)
CATERPILLAR    325C MH    (1R0762)
CATERPILLAR    325D    (1R0762)
CATERPILLAR    325D FM    (1R0762)
CATERPILLAR    325D L    (1R0762)
CATERPILLAR    325D LN    (1R0762)
CATERPILLAR    325D MH    (1R0762)
CATERPILLAR    328D LCR (1R0762)
CATERPILLAR    329D    (1R0762)
CATERPILLAR    329D L    (1R0762)
CATERPILLAR    329D LN    (1R0762)
CATERPILLAR    330C    (1R0762)
CATERPILLAR    330C    (1R0762)
CATERPILLAR    330C L    (1R0762)
CATERPILLAR    330C LN    (1R0762)
CATERPILLAR    330C MH    (1R0762)
CATERPILLAR    330C MH    (1R0762)
CATERPILLAR    330D    (1R0762)
CATERPILLAR    330D FM    (1R0762)
CATERPILLAR    330D L    (1R0762)
CATERPILLAR    330D MH    (1R0762)
CATERPILLAR    336D    (1R0762)
CATERPILLAR    336D L    (1R0762)
CATERPILLAR    336D LN    (1R0762)
CATERPILLAR    340D L    (1R0762)
CATERPILLAR    345B    (1R0762)
CATERPILLAR    345B L    (1R0762)
CATERPILLAR    345B LC    (1R0762)
CATERPILLAR    365B    (1R0762)
CATERPILLAR    365B    (1R0762)
CATERPILLAR    365B L    (1R0762)
CATERPILLAR    365B LME (1R0762)
CATERPILLAR    365B MH    (1R0762)
CATERPILLAR    385B    (1R0762)
CATERPILLAR    5090B    (1R0762)
CATERPILLAR    511    (1R0762)
CATERPILLAR    521    (1R0762)
CATERPILLAR    522    (1R0762)
CATERPILLAR    525C    (1R0762)
CATERPILLAR    532    (1R0762)
CATERPILLAR    535C    (1R0762)
CATERPILLAR    541    (1R0762)
CATERPILLAR    541 Series 2 (1R0762)
CATERPILLAR    545C    (1R0762)
CATERPILLAR    551    (1R0762)
CATERPILLAR    552    (1R0762)
CATERPILLAR    552 Series 2    (1R0762)
CATERPILLAR    561N    (1R0762)
CATERPILLAR    570B    (1R0762)
CATERPILLAR    580B    (1R0762)
CATERPILLAR    583T    (1R0762)
CATERPILLAR    587T    (1R0762)
CATERPILLAR    621G    (1R0762)
CATERPILLAR    623G    (1R0762)
CATERPILLAR    627G    (1R0762)
CATERPILLAR    627G    (1R0762)
CATERPILLAR    631G    (1R0762)
CATERPILLAR    637E    (1R0762)
CATERPILLAR    637G    (1R0762)
CATERPILLAR    637G    (1R0762)
CATERPILLAR    657G    (1R0762)
CATERPILLAR    657G    (1R0762)
CATERPILLAR    725    (1R0762)
CATERPILLAR    725    (1R0762)
CATERPILLAR    730    (1R0762)
CATERPILLAR    730    (1R0762)
CATERPILLAR    735    (1R0762)
CATERPILLAR    740    (1R0762)
CATERPILLAR    740E    (1R0762)
CATERPILLAR    770    (1R0762)
CATERPILLAR    772    (1R0762)
CATERPILLAR    814F    (1R0762)
CATERPILLAR    814F    (1R0762)
CATERPILLAR    815F Compactor    (1R0762)
CATERPILLAR    815F Compactor    (1R0762)
CATERPILLAR    816F    (1R0762)
CATERPILLAR    816F    (1R0762)
CATERPILLAR    824G    (1R0762)
CATERPILLAR    824H    (1R0762)
CATERPILLAR    825H    (1R0762)
CATERPILLAR    826G Series II    (1R0762)
CATERPILLAR    826H    (1R0762)
CATERPILLAR    834H    (1R0762)
CATERPILLAR    836H    (1R0762)
CATERPILLAR    938G Series II    (1R0762)
CATERPILLAR    950G Series II    (1R0762)
CATERPILLAR    950H    (1R0762)
CATERPILLAR    953C    (1R0762)
CATERPILLAR    953C WH    (1R0762)
CATERPILLAR    962G Series II    (1R0762)
CATERPILLAR    962H    (1R0762)
CATERPILLAR    963C Loader    (1R0762)
CATERPILLAR    963C WH    (1R0762)
CATERPILLAR    966G Series II    (1R0762)
CATERPILLAR    966H    (1R0762)
CATERPILLAR    972G Series II    (1R0762)
CATERPILLAR    972H    (1R0762)
CATERPILLAR    973C Loader (1R0762)
CATERPILLAR    973C WH    (1R0762)
CATERPILLAR    973D    (1R0762)
CATERPILLAR    980G Series II    (1R0762)
CATERPILLAR    980H    (1R0762)
CATERPILLAR    988H    (1R0762)
CATERPILLAR    AD30 Dump (1R0762)
CATERPILLAR    AP1000D    (1R0762)
CATERPILLAR    AP1055D    (1R0762)
CATERPILLAR    AP755    (1R0762)
CATERPILLAR    BG2455D    (1R0762)
CATERPILLAR    BG260D    (1R0762)
CATERPILLAR    C10    (1R0762)
CATERPILLAR    C11    (1R0762)
CATERPILLAR    C11    (1R0762)
CATERPILLAR    C12    (1R0762)
CATERPILLAR    C13    (1R0762)
CATERPILLAR    C15    (1R0762)
CATERPILLAR    C7    (1R0762)
CATERPILLAR    C9    (1R0762)
CATERPILLAR    C9    (1R0762)
CATERPILLAR    Challenger 65E    (1R0762)
CATERPILLAR    Challenger 75E    (1R0762)
CATERPILLAR    Challenger 85E    (1R0762)
CATERPILLAR    Challenger 95E    (1R0762)
CATERPILLAR    D5N    (1R0762)
CATERPILLAR    D6N    (1R0762)
CATERPILLAR    D6N    (1R0762)
CATERPILLAR    D6N FTC    (1R0762)
CATERPILLAR    D6N LGP    (1R0762)
CATERPILLAR    D6N XL    (1R0762)
CATERPILLAR    D6R    (1R0762)
CATERPILLAR    D6R DS    (1R0762)
CATERPILLAR    D6R FTC    (1R0762)
CATERPILLAR    D6R XL    (1R0762)
CATERPILLAR    D6T    (1R0762)
CATERPILLAR    D6T LGP    (1R0762)
CATERPILLAR    D6T XL    (1R0762)
CATERPILLAR    D6T XW    (1R0762)
CATERPILLAR    D8T    (1R0762)
CATERPILLAR    IT38G    (1R0762)
CATERPILLAR    IT62G    (1R0762)
CATERPILLAR    IT62H    (1R0762)
CATERPILLAR    Lexion 480 (1R0762)
CATERPILLAR    Lexion 485 (1R0762)
CATERPILLAR    M325C MH (1R0762)
CATERPILLAR    M325D    (1R0762)
CATERPILLAR    M325D L    (1R0762)
CATERPILLAR    M330D    (1R0762)
CATERPILLAR    PM102    (1R0762)
CATERPILLAR    PM200    (1R0762)
CATERPILLAR    RM300 Road Reclaimer (1R0762)
CATERPILLAR    RM500    (1R0762)
CATERPILLAR    TK1051    (1R0762)
CATERPILLAR    TK711    (1R0762)
CATERPILLAR    TK721    (1R0762)
CATERPILLAR    TK722    (1R0762)
CATERPILLAR    TK732    (1R0762)
CATERPILLAR    TK741    (1R0762)
CATERPILLAR    TK751    (1R0762)
CATERPILLAR    TK752    (1R0762)
CATERPILLAR    W345B    (1R0762)
CATERPILLAR    W345B MH Series II (1R0762)
CATERPILLAR    X345B    (1R0762)


DONALDSON VIỆT NAM