Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P532473 | Lọc gió động cơ CATERPILLAR (6I0273)

P532473 | Lọc gió động cơ CATERPILLAR (6I0273)
Dùng cho máy xúc, máy gạt CATERPILLAR

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ CZ, có sẵn

Áp dụng:
CATERPILLAR 6I0273
CATERPILLAR 122-1674
FLEETGUARD AF2513M
BALDWIN RS3508

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 292 mm
Inner Diameter: 182.7 mm
Length: 330.2 mm

P532473 | Lọc gió động cơ CATERPILLAR (6I0273)
Dùng cho máy xúc, máy gạt CATERPILLAR

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ CZ, có sẵn

Áp dụng:
CATERPILLAR 6I0273
CATERPILLAR 122-1674
FLEETGUARD AF2513M
BALDWIN RS3508

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 292 mm
Inner Diameter: 182.7 mm
Length: 330.2 mm

Lọc gió P532473 dùng cho các máy-thiết bị:

CATERPILLAR    120H    (6I0273)
CATERPILLAR    12H    (6I0273)
CATERPILLAR    12H    (6I0273)
CATERPILLAR    12H ES    (6I0273)
CATERPILLAR    12H NA    (6I0273)
CATERPILLAR    135H    (6I0273)
CATERPILLAR    140H    (6I0273)
CATERPILLAR    140H    (6I0273)
CATERPILLAR    140H ES    (6I0273)
CATERPILLAR    140H NA    (6I0273)
CATERPILLAR    143H    (6I0273)
CATERPILLAR    143H    (6I0273)
CATERPILLAR    14H    (6I0273)
CATERPILLAR    14H    (6I0273)
CATERPILLAR    14H NA    (6I0273)
CATERPILLAR    160H    (6I0273)
CATERPILLAR    160H    (6I0273)
CATERPILLAR    160H ES    (6I0273)
CATERPILLAR    160H NA    (6I0273)
CATERPILLAR    163H    (6I0273)
CATERPILLAR    163H    (6I0273)
CATERPILLAR    16G    (6I0273)
CATERPILLAR    16H    (6I0273)
CATERPILLAR    16H    (6I0273)
CATERPILLAR    16H NA    (6I0273)
CATERPILLAR    3306B    (6I0273)
CATERPILLAR    3306B    (6I0273)
CATERPILLAR    525B    (6I0273)
CATERPILLAR    535B Skidder    (6I0273)
CATERPILLAR    539 Knuckle Boom Loader    (6I0273)
CATERPILLAR    545 Skidder    (6I0273)
CATERPILLAR    572R    (6I0273)
CATERPILLAR    572R    (6I0273)
CATERPILLAR    578    (6I0273)
CATERPILLAR    621E    (6I0273)
CATERPILLAR    621F    (6I0273)
CATERPILLAR    623E    (6I0273)
CATERPILLAR    623F    (6I0273)
CATERPILLAR    627E    (6I0273)
CATERPILLAR    627F    (6I0273)
CATERPILLAR    627G    (6I0273)
CATERPILLAR    637E    (6I0273)
CATERPILLAR    637G    (6I0273)
CATERPILLAR    824C    (6I0273)
CATERPILLAR    824G    (6I0273)
CATERPILLAR    825C    (6I0273)
CATERPILLAR    825G    (6I0273)
CATERPILLAR    826C    (6I0273)
CATERPILLAR    826G    (6I0273)
CATERPILLAR    953C    (6I0273)
CATERPILLAR    953C    (6I0273)
CATERPILLAR    953C WH    (6I0273)
CATERPILLAR    963    (6I0273)
CATERPILLAR    963B Loader    (6I0273)
CATERPILLAR    963C Loader    (6I0273)
CATERPILLAR    963C Loader    (6I0273)
CATERPILLAR    963C WH    (6I0273)
CATERPILLAR    973    (6I0273)
CATERPILLAR    973C Loader    (6I0273)
CATERPILLAR    973C Loader    (6I0273)
CATERPILLAR    973C WH    (6I0273)
CATERPILLAR    980F    (6I0273)
CATERPILLAR    980F Series II    (6I0273)
CATERPILLAR    980G    (6I0273)
CATERPILLAR    C7    (6I0273)
CATERPILLAR    Challenger 65C    (6I0273)
CATERPILLAR    Challenger 65D    (6I0273)
CATERPILLAR    Challenger 65E    (6I0273)
CATERPILLAR    Challenger 70C    (6I0273)
CATERPILLAR    Challenger 75C    (6I0273)
CATERPILLAR    Challenger 75E    (6I0273)
CATERPILLAR    D250E    (6I0273)
CATERPILLAR    D250E Series II    (6I0273)
CATERPILLAR    D25D    (6I0273)
CATERPILLAR    D300E    (6I0273)
CATERPILLAR    D300E    (6I0273)
CATERPILLAR    D30D    (6I0273)
CATERPILLAR    D350D    (6I0273)
CATERPILLAR    D350E    (6I0273)
CATERPILLAR    D350E Series II    (6I0273)
CATERPILLAR    D400E    (6I0273)
CATERPILLAR    D6E    (D6E);(6I0273)
CATERPILLAR    D6E SR    (D6E);(6I0273)
CATERPILLAR    D6F SR    (6I0273)
CATERPILLAR    D6G SR    (6I0273)
CATERPILLAR    D7E    (6I0273)
CATERPILLAR    D7G Series II    (6I0273)
CATERPILLAR    D7H    (6I0273)
CATERPILLAR    D7H Series II    (6I0273)
CATERPILLAR    D7R    (6I0273)
CATERPILLAR    D7R    (6I0273)
CATERPILLAR    D7RL    (6I0273)
CATERPILLAR    D8N    (6I0273)
CATERPILLAR    RM300 Road Reclaimer (6I0273)


DONALDSON VIỆT NAM