Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502504 | Lọc tách nước nhiên liệu (2656F843)

P502504 | Lọc dầu nhiên liệu (2656F843)
Dùng cho động cơ Perkins, Caterpillar (299-8229)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Replace:
CATERPILLAR 299-8229
PERKINS 2656F843
BALDWIN BF7990
AGCO 525517D1
FLEETGUARD FF261

Thông số kỹ thuật:
Outer Diamete: 86 mm
Thread Size: M12 x 1.5
Length: 143 mm
Efficiency Beta 75: 4 mic

P502504 | Lọc dầu nhiên liệu (2656F843)
Dùng cho động cơ Perkins, Caterpillar (299-8229)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Replace:
CATERPILLAR 299-8229
PERKINS 2656F843
BALDWIN BF7990
AGCO 525517D1
FLEETGUARD FF261

Thông số kỹ thuật:
Outer Diamete: 86 mm
Thread Size: M12 x 1.5
Length: 143 mm
Efficiency Beta 75: 4 mic

Lọc nhiên liệu P502504 dùng cho máy-thiết bị:
CATERPILLAR    120M    (299-8229)
CATERPILLAR    420E    (299-8229)
CATERPILLAR    430E    (299-8229)
CATERPILLAR    450E    (299-8229)
CATERPILLAR    613G    (299-8229)
CATERPILLAR    924H    (299-8229)
CATERPILLAR    924Hz    (299-8229)
CATERPILLAR    928H    (299-8229)
CATERPILLAR    928Hz    (299-8229)
CATERPILLAR    930H    (299-8229)
CATERPILLAR    938H    (299-8229)
CATERPILLAR    AP500E    (299-8229)
CATERPILLAR    AP555E    (299-8229)
CATERPILLAR    AP600D    (299-8229)
CATERPILLAR    AP655D    (299-8229)
CATERPILLAR    BG555E    (299-8229)
CATERPILLAR    BG600D    (299-8229)
CATERPILLAR    BG655D    (299-8229)
CATERPILLAR    C4.4    (299-8229)
CATERPILLAR    C4.4    (299-8229)
CATERPILLAR    C6.6    (299-8229)
CATERPILLAR    CB54    (299-8229)
CATERPILLAR    CB54 XW    (299-8229)
CATERPILLAR    CB64    (299-8229)
CATERPILLAR    CP44    (299-8229)
CATERPILLAR    CP54    (299-8229)
CATERPILLAR    CP56    (299-8229)
CATERPILLAR    CP64    (299-8229)
CATERPILLAR    CP72    (299-8229)
CATERPILLAR    CP74    (299-8229)
CATERPILLAR    CP76    (299-8229)
CATERPILLAR    CS44    (299-8229)
CATERPILLAR    CS54    (299-8229)
CATERPILLAR    CS56    (299-8229)
CATERPILLAR    CS64    (299-8229)
CATERPILLAR    CS72    (299-8229)
CATERPILLAR    CS74    (299-8229)
CATERPILLAR    CS76    (299-8229)
CATERPILLAR    D3K LGP    (299-8229)
CATERPILLAR    D3K XL    (299-8229)
CATERPILLAR    D4K LGP    (299-8229)
CATERPILLAR    D4K XL    (299-8229)
CATERPILLAR    D5K LGP    (299-8229)
CATERPILLAR    D5K XL    (299-8229)
CATERPILLAR    IT38H    (299-8229)
CATERPILLAR    M313D    (299-8229)
CATERPILLAR    M315D    (299-8229)
CATERPILLAR    M318D    (2998229)
CATERPILLAR    M318D MH (2998229)
CATERPILLAR    M322D MH (299-8229)
CATERPILLAR    R1300G    (299-8229)
CHALLENGER    MT465B    (299-8229)
DIECI    Hercules 160.10    (2656F843)
FECON    FTX148-L    (299-8229)


DONALDSON VIỆT NAM