Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P170308 | Lọc thủy lực CATERPILLAR

P170308 | Lọc thủy lực CATERPILLAR (1261813)
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: USA, hàng có sẵn, mới 100%
Áp dụng: 
CATERPILLAR 1261813
BALDWIN BT9393MPG
FLEETGUARD HF35355

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 3.15 Inches (80 MM)
Thread Size: 2-12 UN
Length: 5.51 Inches (140 MM)

P170308 | Lọc thủy lực CATERPILLAR (1261813)
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: USA, hàng có sẵn, mới 100%
Áp dụng: 
CATERPILLAR 1261813
BALDWIN BT9393MPG
FLEETGUARD HF35355

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 3.15 Inches (80 MM)
Thread Size: 2-12 UN
Length: 5.51 Inches (140 MM)
Gasket OD: 3.15 Inches (80 MM)
Gasket ID: 1.85 Inches (47 MM)
Efficiency Beta 1000: 6 MICRON

Lọc thủy lực P170308 dùng cho các model máy dưới đây:
CATERPILLAR 772
CATERPILLAR 950G II
CATERPILLAR 325C
CATERPILLAR 322L
CATERPILLAR 307D
CATERPILLAR 320C
CATERPILLAR 345B II
CATERPILLAR 319C
CATERPILLAR 330DL
CATERPILLAR 962G
CATERPILLAR 950G
CATERPILLAR 325BLN
CATERPILLAR 323DL
CATERPILLAR 320
CATERPILLAR 320L
CATERPILLAR 330C
CATERPILLAR 319D
CATERPILLAR 345B
CATERPILLAR 315C
CATERPILLAR 330D
CATERPILLAR 962G II
CATERPILLAR 345CMHPU
CATERPILLAR 322CL
CATERPILLAR 330CL
CATERPILLAR 325BL
CATERPILLAR 776D
CATERPILLAR 330
CATERPILLAR 320N
CATERPILLAR 345BLC
CATERPILLAR TK732
CATERPILLAR 320BS
CATERPILLAR 330CMHPU
CATERPILLAR 312C
CATERPILLAR 330C
CATERPILLAR 771D
CATERPILLAR 325B
CATERPILLAR 345DL
CATERPILLAR 320S
CATERPILLAR 318C
CATERPILLAR 345BL
CATERPILLAR 972G
CATERPILLAR TK722
CATERPILLAR 320BU
CATERPILLAR 325DMHPU
CATERPILLAR W345C
CATERPILLAR 315D
CATERPILLAR 325CMHPU
CATERPILLAR D9T
CATERPILLAR 345D
CATERPILLAR 330CFP
CATERPILLAR 993K
CATERPILLAR 325
CATERPILLAR 769D
CATERPILLAR 330BL
CATERPILLAR 325DL
CATERPILLAR 320BLU
CATERPILLAR 324DL
CATERPILLAR 345CL
CATERPILLAR 325L
CATERPILLAR TK721
CATERPILLAR 322BLN
CATERPILLAR 325CFP
CATERPILLAR 773D
CATERPILLAR 972G II
CATERPILLAR 324DMHPU
CATERPILLAR D8T
CATERPILLAR 365BMH
CATERPILLAR 312D
CATERPILLAR 770
CATERPILLAR 330B
CATERPILLAR 320BN
CATERPILLAR 330LN
CATERPILLAR TK711
CATERPILLAR 322C
CATERPILLAR 330BLN
CATERPILLAR 345C
CATERPILLAR 325D
CATERPILLAR 323DMHPU
CATERPILLAR 365CMH
CATERPILLAR 308D CR
CATERPILLAR 775E
CATERPILLAR 320B
CATERPILLAR 323DLN
CATERPILLAR 966G
CATERPILLAR 330L
CATERPILLAR 320BL
CATERPILLAR 773F
CATERPILLAR 322B
CATERPILLAR 775F
CATERPILLAR 324D
CATERPILLAR 330DMHPU
CATERPILLAR 322
CATERPILLAR 966G II
CATERPILLAR 320D
CATERPILLAR 330DLN
CATERPILLAR 320BLN
CATERPILLAR M325C
CATERPILLAR 325CL
CATERPILLAR 773E
CATERPILLAR 322BL


DONALDSON VIỆT NAM