Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P566546 | Lọc dầu thuỷ lực Donaldson

P566546 | Lọc dầu thuỷ lực Donaldson
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: N/A, có sẵn

Replace:
PALL HC8904FCS39H
PALL HC8904FCS39Z
PALL HC8904FDS39H
PALL HC8904FDS39Z
PALL HC8904FKS39H
PALL HC8904FKS39Z
PALL HC8904FUS39H
PALL HC8904FUS39Z

P566546 | Lọc dầu thuỷ lực Donaldson
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: N/A, có sẵn

Replace:
PALL HC8904FCS39H
PALL HC8904FCS39Z
PALL HC8904FDS39H
PALL HC8904FDS39Z
PALL HC8904FKS39H
PALL HC8904FKS39Z
PALL HC8904FUS39H
PALL HC8904FUS39Z

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 101.2 mm
Inner Diameter: 64.3 mm
Length: 971.6 mm
Efficiency Beta 1000: 12 micron


DONALDSON VIỆT NAM