Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P564860 | Lọc dầu thuỷ lực Donaldson (60857GT) (1296396)

P564860 | Lọc dầu thuỷ lực Donaldson (60857GT) (1296396)
Dùng cho lu Ham 3410, Hamm 3412, Hamm 3414 (1296396), GENIE (60857)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ US, có sẵn

Lọc thủy lực Donaldson P564860 (1296396) thay thế:
HAMM 1296396
FLEETGUARD HY13515
GENIE INDUSTRIES 60857
VMC HY564860
CAT 1287933

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 56 mm
Inner Diameter: 25.5 mm
Length: 170 mm

P564860 | Lọc dầu thuỷ lực Donaldson (60857GT) (1296396)
Dùng cho lu Ham 3410, Hamm 3412, Hamm 3414 (1296396), GENIE (60857)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ US, có sẵn

Lọc thủy lực Donaldson P564860 (1296396) thay thế:
HAMM 1296396
FLEETGUARD HY13515
GENIE INDUSTRIES 60857
VMC HY564860
CAT 1287933

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 56 mm
Inner Diameter: 25.5 mm
Length: 170 mm


DONALDSON VIỆT NAM