Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502542 | Lọc dầu thuỷ lực Toyota (67502-26600-71)

P502542 | Lọc dầu thuỷ lực Toyota (67502-26600-71)
Dùng cho xe nâng Toyota, xe nâng TCM (67502-26600-71)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
TOYOTA 67502-26600-71 (675022660071)
TOYOTA 67502-U2230-71 (67502U223071)
TOYOTA 67502-F2180-71 (67502F218071)
TCM 25787-82001 (2578782001)

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter:108 mm
Length:120 mm
Efficiency Beta 2:17 micron

P502542 | Lọc dầu thuỷ lực Toyota (67502-26600-71)
Dùng cho xe nâng Toyota, xe nâng TCM (67502-26600-71)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
TOYOTA 67502-26600-71 (675022660071)
TOYOTA 67502-U2230-71 (67502U223071)
TOYOTA 67502-F2180-71 (67502F218071)
TCM 25787-82001 (2578782001)

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 108 mm
Length: 120 mm
Efficiency Beta 2: 17 micron
Efficiency Beta 20: 30 micron


DONALDSON VIỆT NAM