Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P760151 | Lọc thủy lực XN MANITOU (M513752)

P760151 | Lọc thủy lực XN MANITOU (M513752)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ: Italy, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    101 mm (3.98 inch)
Thread Size    2 BSP/G
Length    219 mm (8.62 inch)
Efficiency Beta 2    90 micron

P760151 | Lọc thủy lực XN MANITOU (M513752)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ: Italy, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    101 mm (3.98 inch)
Thread Size    2 BSP/G
Length    219 mm (8.62 inch)
Efficiency Beta 2    90 micron

Lọc dầu thủy lực Donaldson P760151 thay thế:
513752 MANITOU DGM/H 6118 DIGOEMA HY18612 SF HY18613 SF M513752 MANITOU SH 77510 HIRSCHI/JURA STR100-4/M250 MP FILTRI WHE30554 WISMET


DONALDSON VIỆT NAM