Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P566398 | Lọc dầu ben lái Komatsu (569-43-83920)

P566398 | Lọc dầu ben lái Komatsu (569-43-83920)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ CA, có sẵn

Áp dụng:
KOMATSU    5694383920
OMT CHP424F06XN
UFI EPB22NFB
PALL HC9800FKN8H

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    50 mm
Inner Diameter    24.1 mm
Overall Length    205.5 mm
Efficiency Beta 1000: 8 micron

P566398 | Lọc dầu ben lái Komatsu (569-43-83920)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ CA, có sẵn

Áp dụng:
KOMATSU    5694383920
OMT CHP424F06XN
UFI EPB22NFB
PALL HC9800FKN8H

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    50 mm
Inner Diameter    24.1 mm
Overall Length    205.5 mm
Efficiency Beta 1000: 8 micron


DONALDSON VIỆT NAM