Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

14X-60-31150 | Lọc thủy lực Komatsu (14X6031150) (PT9413-MPG)

14X-60-31150 | Lọc thủy lực Komatsu (14X6031150) (PT9413-MPG)
Dùng cho máy xúc Komatsu D65, Komatsu WA380-6, Komatsu WA430-6
Hãng sản xuất: Komatsu, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Đường kính ngoài: 111.1 mm
Đường kính trong: 61.1 mm
Chiều cao: 199.2 mm

14X-60-31150 | Lọc thủy lực Komatsu (14X6031150) (PT9413-MPG)
Dùng cho máy xúc Komatsu D65, Komatsu WA380-6, Komatsu WA430-6
Hãng sản xuất: Komatsu, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Đường kính ngoài: 111.1 mm
Đường kính trong: 61.1 mm
Chiều cao: 199.2 mm

Lọc dầu thủy lực 14X-60-31150 dùng cho máy-thiết bị:
KOMATSU    D65EX-15    (14X-60-31150)    PT9413-MPG
KOMATSU    D65EX-15E0    (14X-60-31150)    PT9413-MPG
KOMATSU    D65EX-16    (14X-60-31150)    PT9413-MPG
KOMATSU    D65EX-17    (14X6031150)    PT9413-MPG
KOMATSU    D65PX-15    (14X-60-31150)    PT9413-MPG
KOMATSU    D65PX-15E0    (14X-60-31150)    PT9413-MPG
KOMATSU    D65PX-16    (14X-60-31150)    PT9413-MPG
KOMATSU    D65PX-17    (14X6031150)    PT9413-MPG
KOMATSU    D65WX-15E    (14X-60-31150)    PT9413-MPG
KOMATSU    D65WX-16    (14X-60-31150)    PT9413-MPG
KOMATSU    PC130-8        (14X-60-31150) PT9413-MPG
KOMATSU    PC138US-2    (14X-60-31150)    PT9413-MPG
KOMATSU    PC138US-8    (14X-60-31150)    PT9413-MPG
KOMATSU    PC138USLC-2    (14X-60-31150)    PT9413-MPG
KOMATSU    PC138USLC-2A    (14X-60-31150)    PT9413-MPG
KOMATSU    PC138USLC-8    (14X-60-31150)    PT9413-MPG
KOMATSU    WA380-6        (14X-60-31150)    PT9413-MPG
KOMATSU    WA430-6        (14X-60-31150) PT9413-MPG


DONALDSON VIỆT NAM