Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550648 | Lọc dầu bơm điều khiển Komatsu

P550648 | Lọc dầu bơm điều khiển Komatsu
Dùng cho máy xúc Komatsu PC800 (419-15-14800)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ MX, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 103 mm
Inner Diameter: 45 mm
Length: 229 mm

P550648 | Lọc dầu bơm điều khiển Komatsu
Dùng cho máy xúc Komatsu PC800 (419-15-14800)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ MX, có sẵn

Replace:
1010002C1 IHC
385-101-0002-1 KOMATSU
38510-10002-2 KOMATSU
40701-00160 NISSAN
424-16-11140 KOMATSU
4609838 O & K
51412 WIX
569-16-81160 KOMATSU
689-39301001 KATO
C7578 FRAM
DGM/H 63320 DIGOEMA
HD 1164 MANN
HD1164/1X MANN
HE 269 BUSSE & KUNTZE
HF35255 FLEETGUARD
HF6332 FLEETGUARD
HY9653 SF
L412 KRALINATOR
P550084 DONALDSON
P550648 DONALDSON
PF2216 AC
PT510 BALDWIN
SH56382 HIRSCHI/JURA
WGH6332 WOODGATE
WHE26683 WISMET

Lọc dầu thuỷ lực P550648 dùng cho:
KOMATSU HD255-5
KOMATSU HD255-5
KOMATSU HD325-6
KOMATSU HD325-6
KOMATSU HD325-6
KOMATSU HD465-5
KOMATSU HD465-7
KOMATSU HD465-7
KOMATSU HD785-3
KOMATSU HD785-5
KOMATSU LW100-1X
KOMATSU LW250-5H
KOMATSU LW250-5X
KOMATSU PC1100LC-6
KOMATSU PC1250-7
KOMATSU PC1250-7
KOMATSU PC1250-8
KOMATSU PC1250LC-8
KOMATSU PC750-7
KOMATSU PC750-7
KOMATSU PC800-7
KOMATSU W60-1
KOMATSU W60-2
KOMATSU W70-1
KOMATSU W70-2
KOMATSU W70-3
KOMATSU W90-2
KOMATSU W90-3
KOMATSU WA100-1
KOMATSU WA100-3A
KOMATSU WA120
KOMATSU WA120-1
KOMATSU WA120-2
KOMATSU WA120-3
KOMATSU WA150-1
KOMATSU WA180
KOMATSU WA180-1
KOMATSU WA180-3
KOMATSU WA180-3D
KOMATSU WA180PT-3
KOMATSU WA200-1
KOMATSU WA200-3
KOMATSU WA250
KOMATSU WA250
KOMATSU WA250-1
KOMATSU WA250-1H
KOMATSU WA250-3
KOMATSU WA250-3
KOMATSU WA250-3L
KOMATSU WA250PT-3
KOMATSU WA300-1
KOMATSU WA320-1
KOMATSU WA320-1LC
KOMATSU WA320-3
KOMATSU WA320-3L
KOMATSU WA320-3MC
KOMATSU WA350-1
KOMATSU WA350-1
KOMATSU WA350-3-X
KOMATSU WA380-1
KOMATSU WA380-3
KOMATSU WA380-3
KOMATSU WA380-3LCE
KOMATSU WA380-3MC
KOMATSU WA380-DZ-3
KOMATSU WA380H
KOMATSU WA400-1
KOMATSU WA400-3A-S
KOMATSU WA420
KOMATSU WA420-1
KOMATSU WA420-1H
KOMATSU WA420-3L
KOMATSU WA420-3MC
KOMATSU WA450-1
KOMATSU WA450-2
KOMATSU WA450-3
KOMATSU WA450-3
KOMATSU WA450-3L
KOMATSU WA470-1
KOMATSU WA470-3
KOMATSU WA500
KOMATSU WA500-1
KOMATSU WA500-3
KOMATSU WA500-6
KOMATSU WA600-1
KOMATSU WA600-3
KOMATSU WA600-6
KOMATSU WA600-6R
KOMATSU WA70-1
KOMATSU WA700-1
KOMATSU WA700-3
KOMATSU WA800-1
KOMATSU WA800-2
KOMATSU WA800-3
KOMATSU WA900-1
KOMATSU WA900-3
KOMATSU 518
KOMATSU 518B
KOMATSU 525
KOMATSU 532
KOMATSU 538
KOMATSU 542
KOMATSU 545
KOMATSU CD60R-1A
KOMATSU CD60R-1A
KOMATSU CD60R-1B
KOMATSU CD60R-1B
KOMATSU GD825A-2

 


DONALDSON VIỆT NAM