Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

DBA5220 | Lọc gió Komatsu PC300-8,PC350-8,PC200-10

DBA5220 | Lọc gió Komatsu PC300-8,PC350-8,PC200-10
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ USA

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    282 mm (11.10 inch)
Inner Diameter    148 mm (5.83 inch)
Length    405 mm (15.94 inch)

DBA5220 | Lọc gió Komatsu PC300-8,PC350-8,PC200-10
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ USA

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    282 mm (11.10 inch)
Inner Diameter    148 mm (5.83 inch)
Length    405 mm (15.94 inch)


DONALDSON VIỆT NAM