Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502612 | Lọc đường búa Komatsu (20Y9701820)

P502612 | Lọc thủy lực đường búa Komatsu (20Y9701820)
Dùng cho máy xúc đào Komatsu PC200-8 (07063-11046)

Hãng sản xuất: Donaldson, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 81.5 mm
Inner Diameter : 40 mm
Length: 213 mm

Thay thế:
KOMATSU    20Y9701820
KOMATSU    07063-11046

P502612 | Lọc thủy lực đường búa Komatsu (20Y9701820)
Dùng cho máy xúc đào Komatsu PC200-8 (07063-11046)

Hãng sản xuất: Donaldson, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    81.5 mm (3.21 inch)
Inner Diameter    40 mm (1.57 inch)
Length    213 mm (8.39 inch)


Lọc thủy lực Donaldson P502612 thay thế:
KOMATSU    20Y9701820 KOMATSU    07063-11046 204-42-21260 KOMATSU 20Y-97-01820 KOMATSU 2446U233S2 KOBELCO DGM/H 555 DIGOEMA DGM/H 555F DIGOEMA HE 531 BUSSE & KUNTZE HE 531 BUSSE & KUNTZE HY9045 SF PT8404-MPG BALDWIN SH60035 HIRSCHI/JURA WHE26244 WISMET

Lọc dầu thủy lực Donaldson P502612 dùng cho máy:
KOMATSU PC160LC-7 KOMATSU PC210-7K KOMATSU PC210LC-5K KOMATSU PC210LC-6K KOMATSU PC210LC-7K KOMATSU PC220-5 KOMATSU PC220-5C KOMATSU PC220-6 KOMATSU PC220-6Z KOMATSU PC220LC-5C KOMATSU PC220LC-6Z KOMATSU PC220LC-7 KOMATSU PC240-6NLC KOMATSU PC240LC-8K KOMATSU PC250LC-6 KOMATSU PC250LC-6LE KOMATSU PC270LC-7L KOMATSU PC290NLC-7K


DONALDSON VIỆT NAM