Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

22B-60-11160 | Lọc dầu thủy lực Komatsu

22B-60-11160 | Lọc dầu thủy lực Komatsu (22B6011160)
Dùng cho máy xúc đào Komatsu (22B-60-11160)

Áp dụng:
KOMATSU 22B-60-11160

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 125 mm
Inner Diameter: 97.8 mm
Length: 130.5 mm

22B-60-11160 | Lọc dầu thủy lực Komatsu (22B6011160)
Dùng cho máy xúc đào Komatsu (22B-60-11160)

Áp dụng:
KOMATSU 22B-60-11160

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 125 mm
Inner Diameter: 97.8 mm
Length: 130.5 mm


DONALDSON VIỆT NAM